26

26 2.2.1 Actiepunten: • We werken een ICT-platform uit, waarmee we alle directies voorzien van personeelsrapportage. 3. Beleidsdoelstelling: Stad Leuven voert een modern rekruterings- en selectiebeleid met het oog op het aantrekken van de juiste talenten voor haar diverse functies. 3.1 Actieplan: Stad Leuven diversifieert haar huidige rekruteringsstrategieën en selectieprocedures om gerichter en op een kostenbesparende manier talentvol personeel aan te trekken. 3.1.1 Actiepunten: • De stad wil gerichter rekruteren door naast diplomavereisten, ook ervaringsvereisten of andere voorwaarden tot kandidaatstelling op te nemen. • De stad onderzoekt de mogelijkheid om te rekruteren o.b.v. elders verworven competenties, als een eerste stap naar meer competentiegerichte selectieprocedures, en indien aangewezen, past ze dit toe. • Voor knelpuntberoepen zal de stad, als nodig, arbeidskrachten zonder de juiste scholing aanwerven en hen zelf opleiden via doorgedreven begeleiding en training-on-the-job. We geven hen ook loopbaankansen en laten hen op basis van hun opgedane opleiding en ervaring bij de stad doorgroeien. • Stad Leuven bewaakt de kosten van rekrutering en selectie en evalueert de exclusieve samenwerking met Jobpunt Vlaanderen. • De stad onderzoekt de mogelijkheden van externe mobiliteit, waarbij overheidspersoneel eenvoudig kan bewegen tussen verschillende overheidswerkgevers, en werkt hieromtrent een beleid uit. 3.2 Actieplan: Stad Leuven zet in op e-rekrutering. 3.2.1 Actiepunten: • De stad ontwikkelt een online sollicitatietool en integreert deze in de brede HRM-tool. • Stad Leuven rekruteert ook personeelsleden via sociale media. 4. Beleidsdoelstelling: Stad Leuven speelt als werkgever in op een wijzigende maatschappij en arbeidsmarkt. Bestuursnota Stad Leuven 2013-2018

27 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication