27

27 4.1 Actieplan: Stad Leuven voert een actief retentiebeleid zodat personeelsleden gestimuleerd worden zo lang mogelijk en gemotiveerd aan het werk te blijven. 4.1.1 Actiepunten: • Stad Leuven zet in op vormings- en ontwikkelingskansen voor haar personeelsleden, en zal daarbij de leervorm afstemmen op de ontwikkelingsbehoefte. Naast organisatiespecifieke en technische kennis en vaardigheden zal de stad ook projecten opzetten voor het ontwikkelen van persoonsgebonden competenties (bijv. voor leidinggevenden). Intensieve vormingen zullen ook als incentive kunnen worden ingezet. • De stad zal ruimere en transparantere doorgroeimogelijkheden uitwerken en aanbieden, bijvoorbeeld in de vorm van tijdelijke opdrachten in projecten of rollen voor ervaren werknemers ter ondersteuning van collega’s. • Stad Leuven blijft inzetten op het welzijn van haar medewerkers. Personeelsleden kunnen met vragen of problemen terecht bij een vertrouwenspersoon of de sociale dienst. Ook met een actief aanwezigheidsbeleid en de organisatie van allerlei personeelsactiviteiten wil de stad bijdragen aan het welbevinden van het personeel. Om zicht te krijgen op de personeelstevredenheid en gerichte acties te kunnen nemen, zal de stad een tevredenheidsmeting houden. • De stad herbekijkt kritisch het proces van controlegeneeskunde. • We werken een ‘werkstresspreventieplan’ uit. 4.2 Actieplan: Stad Leuven voert een divers en leeftijdsbewust personeelsbeleid waarbij gestreefd wordt naar een personeelsbestand dat een afspiegeling vormt van de Leuvense bevolking. 4.2.1 Actiepunten: • Stad Leuven bestendigt en verruimt haar actueel diversiteitsbeleid. We zetten verder in op de tewerkstelling van kansengroepen. Enerzijds willen we met gerichtere rekruterings- en wervingsstrategieën kansengroepen bereiken, o.m. via gerichte campagnes en afgeschermde selectieprocedures, en anderzijds willen we werknemers uit kansengroepen (bijv. in tewerkstellingsmaatregelen aangeworven) met de gepaste begeleiding en vorming laten doorgroeien. • Stad Leuven voert een leeftijdsbewust personeelsbeleid met oog voor generatiemanagement. De stad zet in op een gezinsvriendelijk personeelsbeleid, aangepaste taken en rollen voor oudere werknemers, het aantrekken van jonge talenten door het opbouwen van een sterk werkgeversimago, en het aanbieden van voldoende (door)groeimogelijkheden. Bestuursnota Stad Leuven 2013-2018

28 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication