28

28 Data- en Facilitair Beheer 1.Beleidsdoelstelling: De stad streeft naar een kwaliteitsvolle, efficiënte interne organisatie en een optimale dienstverlening naar klanten toe. 1.1 Actieplan: De stad wil dat haar stadsgebouwen duurzaam, energiezuinig, toegankelijk en veilig zijn, goed onderhouden worden en multifunctioneel worden ingezet. 1.1.1 Actiepunten: • Voor het ontwerp van nieuwbouw en grondige verbouwingen worden onder meer volgende elementen geïntegreerd: normen, regels en wetgeving i.v.m. toegankelijkheid, onderhoudsvriendelijk ontwerp, milieu, brandveiligheid, energie, voedselveiligheid, waterbeheer, duurzaamheidstoets, … Compact bouwen wordt gestimuleerd. Specifiek voor renovatie worden de principes van Trias Energetica gehanteerd. • De budgettering van investeringen wordt gebaseerd op totale levensduurkosten (LCCA) en geëvalueerd door het gebruik van kengetallen. • We verleggen verder de focus van ad hoc onderhoud naar preventief onderhoud, aangevuld met systematische inspecties, om de kwaliteit van het gebouw en de installaties langdurig te behouden en het comfort in het gebouw beter te kunnen garanderen met energiebesparing als bijproduct. • We voorzien voldoende kredieten om de gebouwen aan te passen aan de evolutie van de wetgeving en het toepassen van just-in-time onderhoud, gebaseerd op een meerjarenonderhoudsplanning met de nodige vervangingsinvesteringen. • Bovendien wordt gestreefd naar een doorgedreven ruimterationalisering door het multifunctioneel benutten van ruimtes. • Door centraal beheer van de stadsgebouwen komen we tot een rationalisering van het ruimtegebruik, en de opbouw van expertise in onder meer energie en meet- en regeltechniek. We voorzien voldoende begeleiding en bijscholing van medewerkers voor steeds complexer wordende gebouwen en technieken. Dit moet leiden tot een efficiënter beheer van onze gebouwen. • Het intern communicatieplan voor projecten vullen we aan met klanttevredenheidsonderzoek. We zetten een klantrelatie op met de gebruikers van de panden waar afspraken gemaakt worden naar gebruik en veranderingen in gebruik. Hiertoe sluiten we een onderhandelde gebruiksovereenkomst af. We maken een best practices database binnen de stad met nauwe contacten met andere steden voor informatie- en kennisuitwisseling. • We onderzoeken een standaard toegangs- en beveiligingssysteem naar gebouwen en lokalen binnen bestaande en nieuwe projecten gebaseerd op elektronische toegang, en implementeren als mogelijk. De mogelijkheden van Wifi voor onderhoudsopvolging wordt nagegaan en eventueel ingevoerd. • Aan de hand van gangbare en aanvaarde normen en kengetallen optimaliseren en objectiveren we het poetsen van gebouwen en de verhuur van lokalen (zie ook Stadsontwikkeling, Infrastructuur en Wonen actieplan 4.2.1) Bestuursnota Stad Leuven 2013-2018

29 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication