29

29 1.2 Actieplan: De stad zet in op een gecoördineerd en uniform databeheer met als doel de toegang tot correcte, volledige en actuele data voor beleid, burgers en gebruikers te verzekeren. 1.2.1 Actiepunten: ondersteunen van operationele databanken: • We onderhouden en bouwen verder een systematisch overleg met HeLics uit inzake ICTondersteuning. • De stad houdt de G@lileo toepassingen operationeel en stelt ze ter beschikking van de diensten inclusief correct en actueel planmateriaal en databanken. • We duiden authentieke bronnen aan binnen en buiten de stadsorganisatie. (intern o.a.: CRAB- vergunningenregister- gebouwenregister- leegstandsregisterpersoneelsdatabank-…) (extern o.a.: KADASTER-RR-KBO-GIPOD). Het gebruik van deze authentieke bronnen ondersteunen we en in grote mate maken we ze verplicht om zo meervoudige bijhouding van dezelfde informatie vermijden. • Op basis van een duidelijk engagement vanuit de betrokken diensten en in samenwerking met HeLics rollen we een MID-office pakket uit. Dit zal de bestaande, beschikbare informatie beter en sneller in de werkprocessen integreren en zal ze eenduidiger ontsluiten. • In het kader van Open Data: de beschikbare data stellen we duidelijk gedocumenteerd, laagdrempelig, eenvormig en goedkoop digitaal beschikbaar van iedereen die ernaar zoekt of vraagt. In eerste instantie wordt de inhoud van “Leuven in Cijfers” verder uitgebreid en wordt gewerkt aan naambekendheid van deze rapporten en analyses. • Via kaarten en analyses zetten we de beschikbare data actief in ter illustratie en ondersteuning van bestuur en beleid. We houden actuele en correcte ruimtelijke en statistische data beschikbaar en toegankelijk voor de betrokken gebruikers binnen de organisatie. • De stad doet aan kostenbeheersing door G@lileo producten en modulelicenties te verkopen aan besturen en geïnteresseerden of door ze kostendelend te ontwikkelen. 1.3 Actieplan: De stad ondersteunt de organisatie van evenementen en het goederentransport van diensten. 1.3.1 Actiepunten: kwaliteitsvol ondersteunen van evenementenorganisatoren (interne, externe in samenwerking met de stad) en van de transportnoden van diensten: • Deze ondersteuning willen we optimaliseren door tijdige adviesverlening en overleg, en door proactief mee te werken en te denken met organisatoren en diensten. • Veiligheid op evenementen is prioritair. Dit betekent preventief onderhoud voorzien en de installaties op het openbaar domein en de gebruikte middelen tijdig vervangen. Het betekent tevens het arbeidsvriendelijk maken van de gebruikte middelen. • Rekening houdend met de ongewone werksituaties zoals avond, nacht, weekend, crisissituaties, streven we een efficiënte en effectieve inzet van middelen en personeel binnen het wettelijke kader na. Bestuursnota Stad Leuven 2013-2018

30 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication