32

32 Burgerzaken Visie Het criterium voor de dienstverlening mag niet de interne logica van de directie zijn, maar de vraag van de burger. In het front-office gebeuren moet de klemtoon liggen op dienstverlening-op-maat van de overheid-met-een-gezicht. De situatie en de vraag van de burger staat centraal, waar mogelijk en nodig, met een persoonlijke benadering. Wel dient er steeds voor gezorgd te worden dat de correctheid en uniformiteit in dienstverlening gegarandeerd blijven. Burgerzaken draait om mensen en in de eerste plaats om hun identiteit. Burgerzaken levert namelijk diverse producten en diensten aan burgers in verband met hun identiteit en hun persoonsgegevens. Op de dienst burgerzaken wordt de eerste identiteit bij geboorte of bij binnenkomst van elke nieuwe inwoner vastgelegd. Het vastleggen, beheren en verstrekken van authentieke persoonsgegevens, of dit nu in de akten van de burgerlijke stand, de bevolkingsregisters of het strafregister gebeurt, blijft in de verdere levensloop van de burgers de kerntaak van burgerzaken. De autorisatie van de persoonsgegevens moet van een kwalitatief hoog niveau zijn, omdat via het Rijksregister honderden publieke instellingen en partners deze gegevens gebruiken in hun contacten met diezelfde burger. Om de uitdagingen van de directie burgerzaken te kunnen realiseren is een verdere professionalisering en ondersteuning van de medewerkers noodzakelijk. Zij dienen permanent bijgeschoold en opgeleid te worden. Niet alleen om de burgers op een burgervriendelijke, oplossingsgerichte, neutrale, kwaliteitsvolle en efficiënte manier te woord te staan, maar tevens om up-to-date te blijven over de technische materie. Naast de opleiding is ook de ondersteuning van medewerkers van wezenlijk belang: kwaliteitsvolle en flexibele medewerkers dienen ondersteund te worden door een kwaliteitsvolle en flexibele organisatie die ruimte creëert voor innovatie. Door de organisatie van de verkiezingen draagt de directie burgerzaken fundamenteel bij tot participatie van de burger aan het politiek gebeuren op alle niveaus. Bovenal mag de wettelijke context waarin gewerkt wordt binnen de context van behoorlijk bestuur niet over het hoofd gezien worden. Bovendien neemt de complexiteit van deze wettelijke context gestaag toe. Het correct uitvoeren van de taak blijft van het grootste belang voor de burger. 1.Beleidsdoelstelling: Het aanbieden van een kwaliteitsvolle dienstverlening aan alle burgers door het steeds optimaliseren van deze dienstverlening. Bestuursnota Stad Leuven 2013-2018

33 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication