36

36 Alhoewel de rol van ‘uitvoerder van regelgeving‘ belangrijk is voor de directie burgerzaken, is het verkeerd de directie burgerzaken louter te zien als de uitvoerder van regelgeving. Door de actieve en positieve samenwerking met andere overheden, worden wij regelmatig gecontacteerd als expertisecentrum – zowel voor inhoudelijke thema’s al voor dienstverleningsthema’s – van lokaal bestuur in onze materie. 1.4.1 Actiepunten: meewerken aan pilootprojecten die een toekomstige verbetering van de dienstverlening mogelijk maken. • Modernisering van de burgerlijke stand: Leuven is nauw betrokken bij het project modernisering en digitalisering van de burgerlijke stand (Dienst Administratieve Vereenvoudiging) dat tot doel heeft één centraal register van de burgerlijke stand op te richten met louter elektronische akten van de burgerlijke stand, in een volledig vernieuwd wettelijk kader. • Internationale uitwisseling van de akten van de burgerlijke stand: Leuven participeert in het uittesten van het elektronisch platform van de Internationale Commissie van de Burgerlijke Stand (ICBS) voor de digitale uitwisseling van de gegevens van de burgerlijke stand over de landsgrenzen heen, zonder nood aan vertalingen of legalisaties. • Verder digitaliseren van de akten burgerlijke stand. 1.4.2 Actiepunten: actieve deelname aan werkgroepen en verenigingen die de belangen van de lokale besturen vertegenwoordigen op regionaal, nationaal en Europees niveau • Concreet ingevuld, betekent dit − deelname aan de VVSG werkgroep burgerzaken; − het voorzitterschap van VLAVABBS waarnemen en actief deelnemen aan de vakwerkgroepen; − het ondersteunen van de plannen om het EVS-congres in 2016 in Leuven te organiseren alsook de ondersteuning voor dit congres. 1.5 Actieplan: Een goede organisatie van de verkiezingen maakt dat deze vlekkeloos verlopen. Door de praktische organisatie van de verkiezingen op zich te nemen, draagt de directie burgerzaken fundamenteel bij tot participatie van de burger aan het politiek gebeuren op alle niveaus. Alle aspecten van de organisatie komen hier aan bod. Enkele voorbeelden: het opmaken en ter beschikking stellen van kiezerslijsten, het indelen van kiezers in stemafdelingen, het testen van de stemcomputers, de werking van het stemsysteem demonstreren, de voorzitters van de stembureaus opleiden, het zorgen voor spijs en drank op de verkiezingsdag, … Bestuursnota Stad Leuven 2013-2018

37 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication