38

38 inzake snelheid, alcohol, fietsverlichting, gordeldracht). Dit gedrag ligt immers niet zelden aan de basis van de verkeersongevallen. • overlast : de aanpak van storend gedrag in de vorm van overlast en straatcriminaliteit (o.m. uitgaansgerelateerde overlast, hangjongeren, vandalisme, …) moet worden opgedreven omdat dit fenomeen sterk weegt op het (subjectief) veiligheidsgevoel van de burger. Hierbij wordt een beleid inzake bestuurlijke aanpak van overlastfenomenen verder doorgevoerd. Onder meer het gebruik van administratieve sancties wordt verder gezet, zonder hierbij af te wijken van de huidige minimumleeftijd en waarbij verantwoord wordt omgegaan met het boeteniveau. Bijkomende ambtenaren en gemeenschapswachten zullen worden opgeleid tot vaststellende ambtenaren inzake met GAS-sanctioneerbare inbreuken. • drugs- en alcoholproblematiek : er moet nog harder en eenduidiger worden ingezet op zowel preventie als repressie. Alle mogelijke inspanningen moeten worden geleverd om het drugsgebruik zoveel als mogelijk te ontmoedigen (vooral bij de jeugd) en om de drugshandel en de drugsgerelateerde overlast en criminaliteit ondubbelzinnig aan te pakken. Daarnaast wil de stad bijdragen tot het verbeteren van de welzijnspositie van gebruikers (lees : hulpverlening). 1. Beleidsdoelstelling: Waarborgen van een voldoende slagkracht in de aanpak van veiligheids- en leefbaarheids-problemen. 1.1 Actieplan: Beleid van “meer blauw gericht op straat”. Een adequate politionele aanpak van veiligheids- en leefbaarheidsproblemen vraagt onder meer een specifiek beleid van “meer blauw gericht op straat” waarbij gefocust wordt op een intensieve en gerichte inzet op specifieke onveiligheidsproblemen. De druk op de lokale politie in het algemeen en op de interventiediensten in het bijzonder maakt het zo goed als onmogelijk om nog preventief/ontradend te patrouilleren. Een proactieve/preventieve aanwezigheid is nochtans noodzakelijk om de overlast in het centrum te beheersen en voor een aanzienlijk veiligheidsgevoel te zorgen in het centrum en de deelgemeenten van de stad. 1.2 Actieplan: Grotere beschikbaarheid van de politiecapaciteit. Gelijktijdig zal worden gestreefd naar een grotere beschikbaarheid van de politiecapaciteit, onder meer door het verminderen van het aantal administratieve taken van politieambtenaren. 1.2.1 Actiepunten: Dit kan worden bereikt door : Bestuursnota Stad Leuven 2013-2018

39 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication