4

4 Intentieverklaring Inleiding Leuven vandaag Leuven heeft in de afgelopen jaren een metamorfose ondergaan. Dat merk je aan het uitzicht, maar ook aan de dynamiek in handel, cultuur, sport, mobiliteit en evenementen. Met een snel stijgende bevolking van zowel ingeschreven inwoners als een toenemend aantal kotstudenten zijn dit realisaties waar de Leuvenaar fier op kan zijn. Zeker gelet op het feit dat de afgelopen periode afgesloten kon worden met een gezonde financiële toestand en een aanvaardbaar belastingniveau. Uitdagingen in de “eeuw van de stad” Leuven is dus klaar voor de uitdagingen van de “eeuw van de stad”: • een toenemende concentratie van de bevolking in stedelijk gebied; • een groeiende behoefte aan voorzieningen op gebied van kinderopvang, vergrijzing, mobiliteit, migratie; • stijgende problemen van armoede, kansarmoede en vereenzaming; • specifiek voor Leuven: de snelle groei van de universiteit en haar associatie; zowel in grootte als in studentenaantallen. Dat alles op een krappe en bestuurlijk onaangepaste ruimte waarin we het behoud van de schaarse open ruimte, een duurzame mobiliteit en energievoorziening en een veilige leefomgeving moeten waarborgen. Aanpak stadsbestuur 2013 – 2019 Het nieuwe bestuur moet er rekening mee houden dat de gevolgen van de financiële en economische crisis ook niet aan de stad Leuven voorbijgaan en tot grote omzichtigheid bij de planning nopen. We moeten dus een strak en gedetailleerd beleidsplan opstellen voor de periode 2013 – 2019, dat ambitieus maar ook realistisch is. De methodiek en aanpak van de nieuwe lokale beleids- en beheerscyclus moet gevolgd worden. Nieuwe programma’s steunen op een verreikende toekomstvisie. Vanzelfsprekend zullen de begonnen programma’s hierin opgenomen en voltooid worden. We willen daarbij een klimaat scheppen waar de inwoner graag leeft en waarin hij zich kan ontplooien door een kwaliteitsvol aanbod aan cultuur, sport, evenementen, shopping, verenigingsleven. Het stadsbestuur, zowel de politieke mandatarissen als de administratie, wil de Leuvenaar blijven betrekken als partner in het beleid (van het bedenken en uittekenen over het beslissen tot het uitvoeren). Per project zal er een informatie- en participatietraject op maat opgezet worden. We ontmoedigen daarbij de “not-inBestuursnota Stad Leuven 2013-2018

5 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication