41

41 IV. Stadsontwikkeling, Infrastructuur en Wonen Visie Leuven heeft te maken met verschillende uitdagingen, kenmerkend voor de “eeuw van de stad”: • een toenemende concentratie van de bevolking in stedelijk gebied • een groeiende behoefte aan voorzieningen inzake kinderopvang, vergrijzing, mobiliteit, migratie • stijgende problemen van armoede, kansarmoede en vereenzaming • specifiek voor Leuven: de snelle groei van onze universiteit en haar associatie, zowel in ruimte als in aantallen Tegelijkertijd wenst Leuven op haar beperkte oppervlakte het behoud van de schaarse open ruimte, een duurzame mobiliteit en energievoorziening en een veilige leefomgeving te waarborgen. Reeds jaren weet de stad deze dynamiek om te buigen in een sterke vernieuwing en transformatie van het stedelijk weefsel waarbij het ruimtegebruik steeds efficiënter wordt. Deze gebiedsgerichte en projectmatige aanpak kenmerkt de stad en draagt vooral bij tot haar imago. Tot nu toe heeft de groei de algehele kwaliteit van de stad verhoogd omdat ze de reconversie van verwaarloosde gebieden inhoudt. Stilaan groeit de bezorgdheid dat door de groei echter de huidige kwaliteit van de leefomgeving in het gedrang komt. Uit de stadsmonitor en andere analyses blijkt die kwaliteit van de leefomgeving en het aanbod aan goede voorzieningen één van de grote troeven. De stad moet er blijven naar streven om de groei in te zetten als motor om die kwaliteit te behouden en mogelijk te verhogen. Met de ambitieuze doelstelling om tegen 2030 klimaatneutraal te zijn zal de stad de groei ook inzetten om de duurzaamheid en het adaptatievermogen van de stad te verhogen. Met de aanwezigheid van de universiteit en van hoogtechnologische kenniscentra is Leuven het Vlaamse centrum van kennisontwikkeling. De mogelijkheden die de stad heeft om dit verder uit te bouwen en op wereldschaal een rol te spelen, moeten dan ook voor de lange termijn gevrijwaard en verder uitgebouwd worden i.s.m. de relevante partners. De groei houdt het risico in van een duale samenleving. Het woonaanbod, voorzieningen en de tewerkstellingsmarkt moeten bereikbaar blijven voor een brede bevolkingsgroep. Leuven kiest er expliciet voor om deze bevolkingsgroepen aan boord te houden en hiervoor specifieke initiatieven te ontwikkelen. Leuven is een levendige stad, met een talentrijke bevolking waar tal van kleine initiatieven ontstaan die voorloper zijn van nieuwe trends en ontwikkelingen. Dit Bestuursnota Stad Leuven 2013-2018

42 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication