42

42 kenmerkt zich in de kenniscentra en kenniseconomie maar evenzeer in de culturele en sportsector. Leuven wil deze inventiviteit en dit creatief kapitaal alle ruimte geven en onderdeel maken van haar DNA en haar imago. 1.Beleidsdoelstelling: Versterken van Leuven als een betaalbare, aangename en duurzame woonstad. 1.1 Actieplan: De stad wil voldoende kwalitatieve (huur- en koop-) woningen bieden en ontwikkelt een bijkomend aanbod aan woningen, met bijzondere aandacht voor de betaalbaarheid en duurzaamheid van de woningen en de diversiteit aan woningtypes. 1.1.1 Actiepunten Aanbod en betaalbaarheid verhogen: • De stad heeft de ambitie om het aanbod aan woningen uit te breiden, zowel door het faciliteren via het vergunningen- en planningsbeleid alsook door het realiseren van eigen woonprojecten. Hiertoe wordt een woonbehoeftestudie opgemaakt en wordt als onderdeel van het RSL (ruimtelijk structuurplan Leuven) het woonbeleid herzien met als doel een kader te creëren voor het eigen patrimonium en de privémarkt. Basisdoelstelling bij het uitwerken van dit woonbeleid is het bewaren van een gezond evenwicht in bevolkingssamenstelling. De marktwerking wordt hiertoe bijgestuurd zodat het aanbod aan woningen voor grotere gezinnen en een aanbod aan betaalbare woningen gegarandeerd blijft. • In het herziene ruimtelijk structuurplan worden de algemene principes hiervoor geformuleerd. Deze principes worden doorvertaald in het regelgevend kader voor de vergunningverlening, zowel in het algemeen als gebiedsspecifiek per wijk. • De stad blijft actief op zoek gaan naar instrumenten rond het vergroten van het aanbod van betaalbare en kwaliteitsvolle huurwoningen op de private markt. • De stad creëert zelf of i.s.m. AGSL (Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Leuven) en andere partners een aanbod aan betaalbare woningen voor doelgroepen die niet in aanmerking komen voor een sociale woning. Voorbeelden zijn stadswoningen, starterswoningen en doorgroeiwoningen. • Bij woonprojecten -in het kader van gebiedsontwikkeling- worden normen opgelegd: − inzake sociaal wonen en inzake betaalbaar en bescheiden wonen wordt dezelfde norm gehanteerd, die opgelegd wordt in andere reglementeringen en decreten. − de norm voor grondgebonden woningen bedraagt minimaal 75% van de norm die wordt opgelegd inzake sociaal wonen en betaalbaar wonen. − de norm voor wonen in eigen streek bedraagt minimaal 50% van de norm die wordt opgelegd inzake sociaal wonen en betaalbaar wonen. • We vergroten het aanbod aan woningen enerzijds door het afwerken van lopende woonontwikkelingsprojecten − De stad zet verder in op de ontwikkeling van de Vaartkom, Centrale Werkplaatsen en Kop Van Kessel-lo. − De stad begeleidt bouwheren bij de realisatie van de andere recent goedgekeurde RUP’s (ruimtelijk uitvoeringsplan) voor woningbouwprojecten: woonontwikkelingsgebieden in Kessel-Lo, Wilsele en Wijgmaal, Benedenstad (Janseniushof), … − De stad begeleidt bouwheren bij de realisatie van woningbouwprojecten of gemengde projecten binnen geselecteerde woonontwikkelingslocaties waar geen RUP (ruimtelijk uitvoeringsplan) noodzakelijk is: OCMW-site, Klein-Rijsel. Bestuursnota Stad Leuven 2013-2018

43 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication