47

47 • Verschillende parkzones, beken en bermen zijn ecologisch waardevol en omvatten in een stedelijke omgeving een aanzienlijk aandeel van de natuurwaarden. De stad wenst het openbaar groen zoveel mogelijk herbicidenvrij en ecologisch te beheren en zet hiervoor verschillende deelprojecten op om de biodiversiteit te vergroten, bijvoorbeeld voor holle wegen, oude muren, hagen en houtkanten of soortenrijke graslanden of kenmerkende diersoorten die voorkomen in de stad (bv de koesterburen campagne). • We willen stadsgroen vrijwaren en zichtbaar maken door sensibilisatie voor natuur in de stad (koesterburen). • Zichtbaarheid van stadsgroen in stedelijk gebied zullen we aanmoedigen door extra subsidiëring te voorzien(voor- en geveltuinen, waardevolle privébomen). • We bestrijden invasieve exoten (o.a. Amerikaanse vogelkers, Japanse duizendknoop). • Bij verdichtingsprojecten wordt erover gewaakt dat de netto-groenoppervlakte niet vermindert. 1.5.3 Actiepunten Water in de stad: • Waar mogelijk zullen we overwelfde rivieren openleggen en zichtbaar maken. • We trekken het Dijlepad als fiets- en wandelroute verder door. • Voorbeelden van projecten: uitvoering van de plannen in de Vaartkom en in Janseniushof, voor het openleggen van de Dijle en/of beter zichtbaar maken van de Dijle, en de aanleg van paden en parken langsheen het water; opnemen van dezelfde principes in de masterplanning voor Hertogendal; nog verder verhogen van de kwaliteit van de verblijfsruimte rond de reeds aangelegde Dijleterrassen aan de Lei. 1.5.4 Actiepunten Ruimte voor voetgangers: • Het autoluw maken van stadsdelen wordt verder gezet, in de eerste plaats binnen de eerste middeleeuwse ringmuur. • We hebben aandacht voor ‘bewonersparkeren’ en de bereikbaarheid van de woningen voor de bewoners. • Het bovengronds parkeren voor bezoekers wordt in de middeleeuwse stadskern en in de omgeving van rotatieparkings afgebouwd; het zoekverkeer wordt zo onmiddellijk naar de parkings afgeleid en uit de woonbuurten gehouden. • We herbekijken het bestaande lussensysteem in de binnenstad met het oog op het creëren van meer open ruimte. • We creëren voetgangerszones en toegankelijke looproutes zoals de Boutslaan, Brusselsestraat, het tweede deel van de Mechelsestraat. Een aantal centrumpleinen worden autoluwe en gezellige ontmoetingsplaatsen: Vismarkt, Hogeschoolplein, Herbert Hooverplein, Sint-Jacobsplein, Damiaanplein, Van Arenberghplein en de gemeentepleinen van Heverlee en Wijgmaal. Ook in de andere deelgemeenten wordt bekeken waar verbetermogelijkheden zijn voor de voetgangers. • We plaatsen verdwijnpalen om straten en buurten in de binnenstad verkeersvrij en enkel toegankelijk voor bewoners te maken. • (Zie ook actieplan 3.2.1) 1.6 Actieplan: De stad wil dat de Leuvense begraafplaatsen herdenkingsparken kunnen zijn. 1.6.1 Actiepunten: • We maken beheerplannen op om de begraafplaatsen meer een parkkarakter te geven. • We zullen waardevolle en historische graven inventariseren en renoveren om ervoor te zorgen dat ons funerair erfgoed in stand wordt gehouden. • We zetten het restaureren van oude kerkhofmuren verder. Bestuursnota Stad Leuven 2013-2018

48 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication