48

48 • We breiden urnenvelden op alle begraafplaatsen uit. • De stad zal dodenhuisjes renoveren en inrichten als columbariumsite. 1.7 Actieplan: De stad wil minder milieuhinder in de stad om zo een leefbare stad te behouden. 1.7.1 Actiepunten: • De stad werkt een aangepaste lokale regelgeving uit en verschillende diensten oefenen een gecoördineerd toezicht uit om diverse vormen van hinder en overlast in de stad aan te pakken. Voorbeelden zijn hinder van sluikstorten, sluikstoken, horeca- en uitgaansactiviteiten, verkeer, evenementen,… . • We willen met een gerichte aanpak de hinder beperken afkomstig van muziekactiviteiten van evenementen, horeca en particulieren. • Een milieuhandhavingsplan wordt uitgewerkt en uitgevoerd, rekening houdend met de evolutie inzake lokale bevoegdheden. • We vermijden hinder door bedrijven met een uitgewerkte aanpak inzake het afleveren van milieuvergunningen, in samenhang met een planmatige en preventieve controle en een snelle en oplossingsgerichte klachtenbehandeling. 1.8 Actieplan: We willen een stad zijn waar iedereen kan wonen in een goed onderhouden en propere straat en buurt waar mensen zich thuis voelen. 1.8.1 Actiepunten: • De stad zal sluikstorten meer controleren en, indien nodig, beboeten met administratieve sancties. Jongeren zullen gestimuleerd worden om hun boete om te zetten in een alternatieve werkstraf bij de stadsreiniging. • We voeren extra veegrondes in in het stadcentrum tijdens de weekends. • We zullen regelmatig meer kuisen met water op sterk vervuilde plaatsen (o.a. onder de vuilbakjes, op busperrons,..). • Op drukke momenten en bij feestelijkheden ledigen we de vuilbakjes tweemaal per dag in winkelwandelstraten en tijdens het weekend. • We evalueren de frequentie waarmee vuilnisbakken op druk bezochte plaatsen geledigd worden en onderzoeken of het afvalsysteem kan geoptimaliseerd worden, en gaan na of er alternatieven zijn voor de kleine vuilnisbakken. • Bewoners en buurtcomités stimuleren we om hun eigen buurt netjes te houden. • We plaatsen meer ondergrondse glascontainers op pleinen en knelpunten met veel sluikstortproblemen. • Met opruimacties en sensibiliseringscampagnes willen we de inwoners, scholen en jeugdverenigingen verantwoordelijkheid laten opnemen voor een propere buurt. We bekijken de mogelijkheid om het subsidiereglement voor opruimacties te verruimen. • Vrijwilligers van afvalhokken blijven we motiveren en ondersteunen. • We zullen graffiti bestrijden en op private eigendom gratis verwijderen. • Het aantal hondenloopzones breiden we uit. • De stad besteedt veel aandacht aan sneeuw- en ijzelbestrijding op fietspaden. • Bewoners en buurtcomités stimuleren we om in de buurt, ook daar waar geen bewoning is, te helpen om de stoepen en fietspaden sneeuwvrij te houden. Bestuursnota Stad Leuven 2013-2018

49 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication