52

52 2.7 Actieplan: De stad wil een draagvlak voor duurzame ontwikkeling bereiken met een sterke milieudienst en via samenwerkingsverbanden. 2.7.1 Actiepunten: • We integreren het duurzaam milieubeleid in andere beleidsdomeinen door intensieve samenwerking met andere stadsdiensten en andere verenigingen of instellingen. • Het Leuvense scholenproject CONDOR bouwen we verder uit tot een alomvattend milieuzorgproject waarin zoveel mogelijk scholen en leerlingen bereikt worden. • De stad ondersteunt netwerken en verenigingen die tot doel hebben verschillende actoren en partners te laten samenwerken aan een duurzaam en klimaatneutraal Leuven. • Bewonersprojecten zoals ‘Kom op voor je wijk’ die een kleinschalige duurzame ontwikkeling of vergroening van de buurt tot doel hebben, ondersteunen we. • We zetten projecten op die samen met partners uitgewerkt worden zoals open schuur, stadstuinieren, Leuven klimaatneutraal,… • We zorgen voor een sterke milieudienst die voldoende uitgebouwd is met personeel, informatica, databanken enz voor de lopende taken of initiatieven in de milieuhandhaving en het duurzaam beleid en projecten zoals Leuven klimaatneutraal. 2.8 Actieplan: De stad wil een goed voorbeeld zijn voor het grote publiek op het vlak van interne milieuzorg en interne duurzame ontwikkeling. 2.8.1 Actiepunten: • We voeren een aankoopbeleid waarbij milieuverantwoord productgebruik samen met eerlijke handel centraal staat. We stellen een document op met standaard omschrijvingen die deze waarden duidelijk beschrijven. Dit dient toegevoegd te worden aan elk bestek over aankoop van producten. • We voeren van een doorgedreven afvalpreventie en selectieve inzameling van het bedrijfsafval van de stadsdiensten. • Het gebruik van pesticiden, zelfs bij stijging van het groenareaal, plafonneren we op het huidige niveau en via projecten streven we nog een verdere daling na. Alternatieve bestrijdingsmethodes zullen overal ingezet worden. • We kopen wagens aan die voldoen aan strenge milieuvoorwaarden. De stad stelt raamcontracten op die toelaten dat voertuigen worden aangekocht die enerzijds voldoen aan de hoogst mogelijke milieunormen en anderzijds bedrijfszekerheid en realistische inzetbaarheid garanderen. Zo zal de stad zich samen met externe partners inspannen om op haar grondgebied een CNG-tankstation te laten realiseren. Dit moet toelaten dat haar nieuwe vrachtwagens op relatief korte termijn minder het milieu zullen belasten. Rekening houdend met gemiddelde bedrijfstermijnen van 7 jaar voor personenwagens en bestelwagens en van 15 jaar voor vrachtwagens en speciale voertuigen, zal de stad het wagenpark tegen 2030 CO2-vrij trachten te krijgen. • Het energiezorgsysteem bij de stedelijke diensten wordt continu opgevolgd en bijgestuurd. Daarnaast stimuleren we gedragsmaatregelen en verhogen we het bewustzijn omtrent energierationaliteit bij de medewerkers. • We organiseren ludieke acties om rationeel energiegebruik op de werkvloer en thuis te stimuleren. We zoomen in op kennisvergroting omtrent nieuwe technieken (huishoudelijke installaties) bij de medewerkers. We focussen op energiebesparing. We willen goed huisvaderschap op de werkvloer specifiek naar energieverbruik. • We verbeteren de energieprestaties van de openbare verlichting. • De stad blijft voor haar eigen verbruik 100% groene energie aankopen. Bestuursnota Stad Leuven 2013-2018

53 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication