54

54 3.1 Actieplan: De stad streeft naar een geïntegreerd mobiliteits- en ruimtelijk beleid. 3.1.1 Actiepunten: • Bij de herziening van het structuurplan wordt het gedeelte mobiliteit herzien en verder uitgewerkt. • De stad eist bij grote stadsontwikkelingsprojecten en ontwikkeling van tewerkstellingslocaties een mobiliteitsplan dat gericht is op het verkleinen van het aantal autoverplaatsingen. • De werking van de werkgroep verkeer zal geactualiseerd worden zodat ze in staat is om het totaalbeleid ten opzichte van alle vormen van mobiliteit te behandelen. • Om zicht te krijgen op het effect van beleidsmaatregelen op mobiliteitsvlak en om optimale mobiliteitsoplossingen te voorzien, wil de stad de mobiliteitsbewegingen van de bewoners en bezoekers van de stad meten. Met het inzetten van nieuwe technologieën kunnen we data verkrijgen over bijvoorbeeld het aantal fietsers in de stad, de meest gebruikte routes, het gebruik van buslijnen,.. 3.2 Actieplan: We gaan door met het autoluw maken van stadsdelen. In de eerste plaats binnen de eerste middeleeuwse ringmuur. Hierbij zal het mogelijk blijven voor bewoners om hun woning te bereiken en blijft een voldoende mate aan bewonersparkeren mogelijk. 3.2.1 Actiepunten Autoluw maken van de binnenstad: • We creëren voetgangerszones en toegankelijke looproutes. Een aantal centrumpleinen worden autoluwe en gezellige ontmoetingsplaatsen: Vismarkt, Hogeschoolplein, Herbert Hooverplein, en de gemeentepleinen van Heverlee en Wijgmaal. • We plaatsen verdwijnpalen om straten en buurten in de binnenstad verkeersvrij te maken en enkel toegankelijk voor bewoners. • We herbekijken het bestaande lussensysteem in de binnenstad met het oog op het creëren van meer open ruimte. 3.2.2 Actiepunten Parkeerbeleid: • We voeren een gedifferentieerd parkeerbeleid voor bewoners en bezoekers. • Autoparkeren gebeurt zoveel mogelijk ondergronds, bijvoorbeeld in de nieuwe parking Bruul. • Naast parking Bruul, onderzoeken we de mogelijkheid van een tweede rotatieparking voor de benedenstad, het mogelijke transferium ter hoogte van de Kapucijnenvoer en van randparkings, waar bezoekers van de binnenstad op duurzame vervoermiddelen kunnen overstappen. • Waar mogelijk voorzien we buurtparkings voor inwoners uit een bepaalde wijk. • We voorzien instrumenten zodat in grote nieuwbouwprojecten meer inpandige auto- en fietsparkeerplaatsen worden voorzien, dan nodig voor het project zelf. Dit surplus kan aangeboden worden aan de buurtbewoners. • We realiseren bijkomende parkings op het Engels plein. • Een toenemend aantal inwoners en studenten stelt ook extra vragen rond goederendistributie in de stad. Met het oog op een leefbare en veilige woon- en winkelomgeving onderzoeken we in overleg met de handelaren de mogelijkheid van een goederenomslagplaats aan de rand van de stad, waar goederen worden overgeladen in kleinere, milieuvriendelijkere vrachtwagens, bestelwagens of op fietsen met laadbak en van daaruit naar de binnenstad en deelgemeenten worden gebracht. Bestuursnota Stad Leuven 2013-2018

55 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication