55

55 • Vrachtwagens die de binnenstad en woonwijken willen inrijden, worden beperkt qua tonnage en volume. Hieraan gekoppeld worden de bussen in de binnenstad maximaal beperkt tot nietgelede bussen. 3.2.3 Actiepunten: Verkeersveiligheid verhogen: • Op het vlak van verkeersveiligheid willen we de zone 30 in de binnenstad verbeteren qua visibiliteit en infrastructurele maatregelen nemen langs de belangrijkste invalswegen van de stad. Dit kan via grote aankondigingborden, wegmarkeringen, aanpassingen asfalt enz. De zone 30 wordt verder uitgebreid in de woonbuurten van de deelgemeenten. Hiervoor worden de nodige infrastructurele maatregelen genomen. • In de voorbije jaren kozen wij in de binnenstad voor de aanleg van woonerven in plaats van een klassieke opbouw met voetpaden en wegdek. Dat heeft gezorgd voor trager verkeer en een betere buurtbeleving. In de volgende jaren willen wij die aanpak verder zetten. 3.3 Actieplan: Fiets- en voetpaden moeten er ten alle tijden degelijk bijliggen. Mede daarvoor wordt er een objectieve planning opgesteld voor het preventief onderhoud van stoepen, fietspaden en wegen. Deze planning wordt gebaseerd op relevante parameters zoals tijdstip van de aanleg, de voorziene levensduur van het gebruikte materiaal in combinatie met de intensiteit van gebruik,... Het onderhoud wordt preventief ingepland om op die manier de levensduur te verlengen en dure, volledige heraanleg te vermijden, zodat voor hetzelfde geld meer straten, wijken,… onderhouden kunnen worden. Na het op punt stellen van deze methode wordt nog voor het einde van 2013 een indicatieve planning opgemaakt voor de rest van de bestuursperiode. We voorzien hiervoor bijkomende middelen. 3.3.1 Actiepunten: • We besteden veel aandacht aan toegankelijke stoepen voor rolstoelgebruikers, mensen met een visuele beperking, senioren, en mensen met een kinderwagen. • We creëren extra voetgangerszones en toegankelijke looproutes. Een aantal centrumpleinen worden autoluwe en gezellige ontmoetingsplaatsen: Vismarkt, Hogeschoolplein, Herbert Hooverplein en de gemeentepleinen van Heverlee en Wijgmaal. Er gaat ook aandacht naar andere deelgemeenten (zie ook actieplan 1.5.4). 3.4 Actieplan: We willen het fietsgebruik doen toenemen door de kwaliteit en het basisonderhoud van de fietspaden en de ‘befietsbaarheid’ van straten te verbeteren. 3.4.1 Actiepunten: • Zie ook 3.3.1 m.b.t. onderhoud • Voor maximaal fietscomfort wordt er beroep gedaan op asfalt en verlaagde boordstenen. • Tijdens winterdagen moeten fietspaden nog vlugger sneeuwvrij gemaakt worden en vragen we het Vlaamse Gewest hetzelfde te doen voor hun fietspaden. Bestuursnota Stad Leuven 2013-2018

56 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication