56

56 3.5 Actieplan: We willen het fietsgebruik verhogen door een betere bereikbaarheid met de fiets te garanderen en de kwaliteit van de fietsinfrastructuur te verbeteren. 3.5.1 Actiepunten bereikbaarheid: • We stellen een fietsbeleidsplan op. • De stad investeert in de verdere uitbouw van een fijnmazig fietsroutenetwerk om de bereikbaarheid en eveneens de snelheid en veiligheid te verhogen. Fietssnelwegen en fietsstraten waarbij fietsers voorrang hebben op andere weggebruikers, kunnen bijvoorbeeld onderdeel uitmaken van het fietsroutenetwerk. • De stad werkt aan een verbeterde fietsontsluiting van de grote tewerkstellingslocaties: Haasrode, Gasthuisberg, wetenschapspark Arenberg. • We werken barrières weg met als doel een goede bereikbaarheid van de binnenstad voor fietsers door te experimenteren met extra groenfases op kruispunten, groene golven en de aanleg van bijkomende fietsbruggen. • We zullen verder overleggen met het Vlaams Gewest om de knelpunten op de gewestwegen aan te pakken. Knelpunten zoals bijvoorbeeld Kapucijnenvoer en de Naamsepoort worden fietsvriendelijk heraangelegd. 3.6 Actieplan: We willen maximaal inzetten op fietsgebruik door het stallen van fietsen beter te ondersteunen en uit te breiden voor zowel kort als langdurig gebruik. 3.6.1 Actiepunten stallen: • Hoewel de stad tot nu toe al 25 000 fietsenstallingen geplaatst heeft, voorzien we nog bijkomende stallingen. We werken aan een structurele oplossing voor extra fietsenstallingen, op locaties zoals bijvoorbeeld de stationsomgeving, parking De Bond, ... Ook bij (tijdelijke) evenementen voorzien we extra stallingen. Daarnaast voorzien we bij elke nieuw aangelegde autoparking nieuwe fietsenparkeerplaatsen. • We creëren extra ruimte voor bakfietsen en fietsenkarren. • Wat betreft het langdurig stallen van fietsen ondersteunen we bewoners bij het binnen stallen van hun fiets. Indien dit voor sommige inwoners of wijken moeilijk realiseerbaar is, experimenteren we met betalende buurtfietsenstallingen, fietskluizen, fietstrommels, …. • We willen de mogelijkheden van de fietsafhandelcentrale optimaal benutten. Medewerkers van de fietsafhandelcentrale zullen fietsen die langer dan 3 weken op dezelfde plaats gestald staan, ruimen en stockeren in de nieuwe fietsafhandelcentrale op de Centrale Werkplaatsen. Het kan hierbij gaan om fout gestalde fietsen, weesfietsen en fietswrakken. Fietseigenaars zullen hun fiets kunnen opzoeken via de website van de fietsafhandelcentrale en tegen een kleine vergoeding afhalen. Daarnaast kan deze centrale ook fungeren als zomerstalling voor bijvoorbeeld studenten die hun fiets tijdens de zomermaanden op een veilige en bewaakte plek willen achterlaten. Bestuursnota Stad Leuven 2013-2018

57 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication