57

57 3.7 Actieplan: We willen zoveel mogelijk mensen stimuleren om de fiets te gebruiken en dit door verder in te zetten op educatie en beeldvorming over fietsgebruik. 3.7.1 Actiepunten educatie en beeldvorming: • Van jongs af aan mee starten door schoolvervoerplannen voor de Leuvense scholen en fietseducatie in scholen te voorzien (in samenwerking met de politie). Er zal ook gezocht worden naar een bijkomende fietsexamenroute ( dat is een uitgestippeld traject waarop opgroeiende, zelfstandige, jonge fietsers kunnen testen of ze vaardig genoeg zijn om het verkeer te trotseren). • Ook moeilijker bereikbare groepen zoals nieuwkomers, sociaal zwakkeren, enz.. zullen aangesproken worden via de buurtcentra, het OCMW en de integratiedienst van de stad. We bekijken voor deze groepen ook de mogelijkheden van een fietsensamenaankoop. Daarnaast geven we de pas opgerichte fietsschool voor volwassenen verder aandacht. In deze fietsschool kunnen zowel volwassen beginnende fietsers die nooit hebben leren fietsen als degenen die de basisvaardigheden verleerd zijn, terecht. Ook bestaat er de mogelijkheid om de wegcode op te frissen of om een basis fietsonderhoud aan te leren. • We stellen een verantwoordelijke aan voor het ganse fietsbeleid (sensibilisering, educatie en infrastructuur) dat ingebed is in het bredere mobiliteitsbeleid. De stad streeft naar een mobiliteitsbeleid met een duidelijke focus op duurzaamheid en naar een goede samenwerking tussen de verschillende mobiliteitsambtenaren. 3.8 Actieplan: De laatste jaren werd in en om Leuven een zeer dicht openbaar vervoernet gecreëerd dat intensief gebruikt wordt door de Leuvenaars en bezoekers van de stad. Een hertekening van het busnetwerk maakt integraal deel uit van het nieuwe mobiliteitsplan. We willen verder inzetten op het openbaar vervoer. 3.8.1 Actiepunten: • We werken een regionale visie op mobiliteit en openbaar vervoer uit i.s.m. de buurgemeenten en de openbaar vervoermaatschappijen. • We optimaliseren de verbinding van de deelgemeenten met de binnenstad door het openbaar vervoer i.s.m. De Lijn. • De stad pleit voor een verbeterde openbaar vervoerontsluiting van de grote tewerkstellingslocaties: Haasrode, Gasthuisberg, wetenschapspark Arenberg, Remysite… 3.9 Actieplan: De stad wil er bij De Lijn op aandringen om de hinder (door uitlaatgassen, lawaai, ..) van het openbaar vervoer in de binnenstad weg te werken door het busverkeer binnen de ring te verminderen en door kleinere, stillere en schonere bussen in de binnenstad te laten rijden. Bestuursnota Stad Leuven 2013-2018

58 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication