6

6 Stadsontwikkeling Er zijn belangrijke prioriteiten voor de stad in de komende bestuursperiode: • de opwaardering van de benedenstad; • de creatie van een volwaardig centrum voor Kessel-Lo door de verdere ontwikkeling van de Centrale Werkplaatsen in samenhang met de Boudewijnsite, het park Heuvelhof en het Baron August De Becker-Remyplein; • in samenhang met de studie van de NMBS rond de spoorwegovergang op de Naamsesteenweg zal de hele omgeving van het Van Arenberghplein en het deelgemeentehuis van Heverlee bekeken worden; • n.a.v. de invulling van de zwembadsite, herwaarderen we het centrum van Wilsele- Putkapel; • de (reeds gestarte) wederaanleg van de Wakkerzeelsebaan zal, in samenhang met de door de NMBS vooropgestelde ondertunneling van de spoorwegovergangen, worden aangegrepen om een systematische en over meerdere legislaturen gespreide renovatie van een aantal infrastructuren in Wijgmaal door te voeren (sportcentrum Ymeria, stationsomgeving, voltooiing Remysite, Kerkplein, …). Als eerste piste voor de locatie van een nieuwe podiumkunstenzaal als multifunctioneel centrum zal de ziekenhuissite in de benedenstad onderzocht worden. In afwachting kan de noodzakelijke voorbereiding starten met de opmaak van een degelijk financieringsplan dat rekening houdt met de valorisatie van onroerende goederen die vrij zouden komen. Voor de uitbating moet een realistisch en bedrijfseconomisch onderbouwd exploitatieplan opgemaakt worden. Er wordt een verordening opgesteld die toelaat waardevolle gebouwen te beschermen. Als uit een grondige afweging blijkt dat verwijdering noodzakelijk is opdat het nieuwe project een bijzondere meerwaarde zou kunnen realiseren voor de stad, kunnen bijkomende voorwaarden opgelegd worden zoals een verwijzing naar het historisch erfgoed. Wonen De reeds besliste projecten worden verder afgewerkt. Daarnaast vergroot de stad het aanbod aan woningen op maat van de mensen en hun inkomens. Daarbij wordt er niet via grote nieuwe aansnijdingen van open ruimte gewerkt, maar evenmin wordt er zonder meer overal ingebreid. Bij woonprojecten –in het kader van gebiedsontwikkeling- worden normen opgelegd: • inzake sociaal wonen en inzake betaalbaar en bescheiden wonen wordt dezelfde norm gehanteerd; • de norm voor grondgebonden woningen bedraagt minimaal 75% van de norm die wordt opgelegd inzake sociaal wonen en betaalbaar wonen; • de norm voor wonen in eigen streek bedraagt minimaal 50% van de norm die wordt opgelegd inzake sociaal wonen en betaalbaar wonen. Bestuursnota Stad Leuven 2013-2018

7 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication