7

7 Geen enkele woonformule zal worden uitgesloten. In het bijzonder wordt co-housing vergemakkelijkt. We zorgen ervoor dat het bestaande woningpatrimonium wordt gevrijwaard. De druk van de toenemende studentenpopulatie op de private woningmarkt wordt bestreden door enerzijds het “kotmadam”-systeem te ondersteunen en anderzijds door samen met de KULeuven in te zetten op de systematische bouw van studentenresidenties. In het bijzonder voor de inplanting van deze residenties gaat er bijzondere aandacht naar een evenwichtige spreiding over Leuven en daarbuiten, rekening houdend met de draagkracht van de buurt. Als sluitstuk van dit beleid wordt geïnvesteerd in een sterke controledienst inzake huisvesting en ruimtelijke ordening. Handel, Economie en Werk Het Leuvense kernwinkelgebied en de boodschappencentra in de deelgemeenten worden actief versterkt door middel van leegstandbestrijding, gevelrenovatiepremies, starters-begeleiding en een specifiek promotie- en horecabeleid. Leuven blijft zich verzetten tegen mega-shoppingcentra die het eigen kernwinkelgebied verzwakken. We zullen de internationalisering van onze stad verder ondersteunen door het opzetten van initiatieven die Leuven op de kaart zetten. Dit gebeurt bij voorkeur in samenwerking met de KULeuven, andere kennisinstellingen, de bedrijvenwereld en de ondernemers-organisaties. Leuven maakt verder werk van de uitbouw van sociale economieprojecten. We hebben ook aandacht voor doorstroming naar reguliere tewerkstelling van kortgeschoolden en kansengroepen. Landbouw Een duurzaam land- en tuinbouwbeleid focust op een promotie- en afzetstrategie bij de Leuvense bevolking en op het vrijwaren van landbouwgrond. Bestuursnota Stad Leuven 2013-2018

8 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication