8

8 Welzijn We willen een geïntegreerd welzijnsbeleid voeren, we blijven kiezen voor een emancipatorisch OCMW dat verder de nodige middelen zal ontvangen voor een optimale werking. Tussen de administratieve en logistieke diensten van stad en OCMW kiezen we voor een verregaande samenwerking. Een plan van aanpak wordt uitgewerkt voor eind 2013. We bestrijden armoede en gaan de vergrijzingsuitdaging aan. We willen de sociale samenhang blijven stimuleren door buurtwerking, door het ondersteunen van verenigingen die zich richten op deze groepen van vereenzaamde mensen, door het ter beschikking stellen van materiaal,… We nemen ons voor een zorgbedrijf op te richten tegen 1 januari 2015. De diversiteit in Leuven is groot. We hebben meer dan 150 verschillende nationaliteiten op ons grondgebied. En daarbij ook zowel ouderen als jongeren, mannen en vrouwen, alleenstaanden en verschillende gezinsvormen, mensen met een beperking, holebi’s en transgenders… De stad Leuven wil een inclusieve samenleving waar het voor iedereen goed is om leven. We zetten in op gelijkwaardigheid, gelijkheid, participatie van allen, zorgen voor integrale toegankelijkheid en bestrijden alle vormen van discriminatie en bedreigingen van de fysieke en psychische integriteit. We investeren in de gezondheid van alle Leuvenaars en werken een preventieplan uit. We zetten in op een kind- en gezinsvriendelijke stad over de diensten heen en betrekken hierbij de lokale partners. Senioren De verschillende generaties senioren (van 60 tot en met 100) dienen op gediversifieerde manier benaderd. In samenhang met de seniorenraad zullen we initiatieven blijven nemen om alle noden tegemoet te komen (zorg, ontspanning, cultuur, toegankelijkheid, thuiszorg, ……). In Wijgmaal wordt zo snel mogelijk een woonzorgcentrum gebouwd. Noord- Zuid De bestaande stedenband met Para in Suriname en de samenwerking met het adoptiedorp Cristian in Roemenië worden verdergezet Leuven vertaalt zijn solidariteit met het zuiden door: • de werking van de Leuvense ontwikkelingshelpers en de Leuvense organisaties financieel te ondersteunen; • door met de allochtone inwoners van de Leuvense bevolkingsgemeenschap samenwerkingsprojecten op te zetten in hun oorspronkelijke ontwikkelingslanden; • Door een voorbeeldfunctie op te nemen op vlak van aankoopbeleid in de stad (fair trade, respect voor arbeidsnormen bij leveranciers) en initiatieven op dit vlak te ondersteunen. Bestuursnota Stad Leuven 2013-2018

9 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication