9

9 Leuven Klimaatneutraal Stad Leuven wil tegen 2030 klimaatneutraal worden. Om deze doelstelling te realiseren zullen we concrete en haalbare stappen op basis van de beste, beschikbare technologieën zetten op vlak van o.a. gebouwen, mobiliteit en energie. De stad treedt op als drijvende kracht door het goede voorbeeld te geven met eigen projecten en door het betrekken van de bevolking en alle belangrijke actoren. Mobiliteit In het kader van de vernieuwing van het ruimtelijk structuurplan wordt aan de hand van een mobiliteitsstudie en gebaseerd op het STOP-principe een nieuw mobiliteitsplan opgesteld. O.a. een fietscirculatieplan en een hertekening van het busnetwerk maken hier integraal deel van uit. Om dit te begeleiden zal de werking van de werkgroep verkeer worden geactualiseerd. We gaan door met het autoluw maken van stadsdelen. In de eerste plaats binnen de eerste middeleeuwse ringmuur. Hierbij zal het mogelijk blijven voor bewoners om hun woning te bereiken en blijft een voldoende mate aan bewonersparkeren mogelijk. Daartoe zal een bijkomende ondergrondse parking gebouwd worden onder de Bruul. Die moet toelaten om de Vismarkt en de hele omgeving op te waarderen. Inzake fietsbeleid wordt het fietsnetwerk, inbegrepen fietsenstalplaatsen en fietsafhandel-centrale systematisch uitgebreid. Een hertekening van het busnetwerk moet toelaten het aanbod aan openbaar vervoer op peil te houden en uit te breiden. Het intensieve busverkeer binnen de ring wordt verminderd door o.a. aan te dringen op het voltooien van de ringbus. In afwachting hiervan dringt de stad aan om de gelede bussen maximaal te weren in de binnenstad en om de subsidiëring van het gratis busvervoer voor studenten af te bouwen en te heroriënteren. De stad eist overigens meer zeggenschap in het beleid van De Lijn op het regionaal en stedelijk niveau. Verder steunen we systemen van park&ride, autodelen, carpoolen, fietsverhuur,… We werken ook verder met systemen van buurtparkings en voorzien instrumenten zodat in grote nieuwbouwprojecten meer inpandige auto- en fietsparkeerplaatsen worden voorzien dan nodig voor het project zelf. Dit surplus kan aangeboden worden aan de buurtbewoners. We dringen bij de NMBS aan op het voltooien van de stationsomgeving (voetgangersbrug, fietsersbrug, parking,…) en op de uitbreiding van het gewestelijk expressnet (GEN) naar Tienen en Landen. Daarbij wordt sterk aangedrongen op een stopplaats ter hoogte van Haasrode–researchpark. Bestuursnota Stad Leuven 2013-2018

10 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication