63

63 5.5.1 Actiepunten : • de stad werkt een geïntegreerde visie uit voor het bouwkundige, archeologische en landschappelijke erfgoed • de stad zal het onroerend erfgoed - met inbegrip van de archeologie – integreren in de werking van de andere beleidsdomeinen • Bij de herziening van het RSL zal de geïntegreerde visie op het onroerend erfgoed vertaald worden in het hoofdstuk landschapsstructuur • de stad zal een dossier opstellen om erkend te worden als onroerenderfgoedgemeente zodra de nodige capaciteiten voor het uitvoeren van de bijbehorende taken binnen de diensten zijn verzekerd. 6.Beleidsdoelstelling: Leuven versterkt haar rol als kennisstad binnen Vlaanderen. 6.1 Actieplan: De stad voorziet (op lange termijn) voldoende ruimte voor kenniseconomie met bijzondere aandacht voor duurzaam ruimtegebruik, klimaatneutraliteit en multimodale ontsluiting. 6.1.1 Actiepunten: • De stad werkt een masterplan uit voor het wetenschapspark Leuven Noord, waarbij minstens de volgende thema’s worden behandeld: economische profilering, energetisch concept, wateren groenconcept, bereikbaarheid, hinderaspecten, relatie met de omgevende wijken. • De stad begeleidt verder de ontwikkeling van de site Gasthuisberg volgens het goedgekeurde masterplan. • De stad begeleidt verder de ontwikkeling van de zuidelijke Dijlevallei. • De stad werkt verder aan de realisatie van de sites Imec, wetenschapspark Arenberg. • De stad bepleit het behoud van Termunckveld als reservegebied voor de uitbreiding van de universiteit op lange termijn. Bestuursnota Stad Leuven 2013-2018

64 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication