68

68 OCMW 1. Beleidsdoelstelling: Het op een emancipatorische manier helpen overbruggen van de kloof die mensen in armoede scheidt van de algemeen aanvaarde leefpatronen van de samenleving, als gevolg van individuele en collectieve uitsluitingen op meerdere gebieden. 1.1 Actieplan: De sociale bescherming van de bevolking verzekeren. Dit zal o.a. gebeuren door het aanpassen van de richtlijnen voor (financiële) steunverlening aan de nieuwe noden van kansengroepen in Leuven, en via de inzet van middelen uit fondsen (energiefonds, Leuvens Fonds ter Bestrijding van de Kinderarmoede, en de gelden voor sociale en culturele participatie) Waar mogelijk willen we rechten automatisch toekennen of aanvragen. Daarnaast moet sociale fraude bestreden worden. We zullen de mensen maximaal informeren, sensibiliseren en ondersteunen op het vlak van duurzaam energiegebruik en duurzame investeringen, via onze energieassistent en in samenwerking met de andere (energie)initiatieven in Leuven (Pendule, energiesnoeiers, dakisolatieproject). De werking van de LAC (Lokale Adviescommissie voor elektriciteit, gas en water) zal geëvalueerd worden met de (organisaties van) mensen in armoede en waar nodig verbeterd. Verder verruimen we onze schuldhulpverlening door preventie en nazorg voor cliënten en scholieren (ism met Open School en CAW), naast een nieuw aanbod voor zelfstandigen (ism met Tussenstap). Onze dienstverlening in de Hulpgevangenis Leuven zal worden verder gezet. 1.2 Actieplan: Terugdringen van de kinderarmoede. Het terugdringen van de kinderarmoede zal o.a. gebeuren door de acties die gefinancierd worden door het Leuvens Fonds ter Bestrijding van de Kinderarmoede. 1.3 Actieplan: Sociale, educatieve en professionele activering. Gelet op de diversiteit van onze doelgroep zetten we maximaal in op sociale (Romproject, Clashproject,…), educatieve (begeleiding bij maken studiekeuze via samenwerking met externe partners) en professionele activering. De professionele activering gebeurt via een aanbod van laagdrempelige trajecten/opleidingen die toeleiden naar beroepen in o.m. de zorgsector, de bouwsector, de horeca en grootkeuken met nadruk op integratie van taaltrajecten in het aanbod. Een lokaal werkgelegenheidsplan zal extra aandacht schenken aan kansarme groepen. Bestuursnota Stad Leuven 2013-2018

69 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication