71

71 faciliteren, door de organisatie van kennismakingsmomenten voor etnisch culturele minderheden in samenwerking met de stad, en door projectmatig en structureel samen te werken met de seniorenconsulent van de stad om een maximale afstemming te bekomen inzake een ver doorgedreven communicatie naar de burgers op vlak van relevante activiteiten en evenementen. 3.5 Actieplan: Inspraak en participatie verhogen met het oog op een betere afstemming tussen vraag en aanbod. Dit gebeurt via de organisatie en optimalisering van gebruikersraden, van tevredenheidsmetingen en via de optimalisering van de klachtenprocedure. 3.6 Actieplan: Zorg op maat door specialisatie en multidisciplinaire werking. De afstemming tussen disciplines in de zorg voor de groeiende groep van ouderen met specifieke ouderdomsverschijnselen en ziektebeelden wordt nog geoptimaliseerd. We verhogen verder de zelfredzaamheid van de oudere door aangepaste behandelingen en activiteiten. 3.7 Actieplan: Verder onderzoek naar en uitwerking van de infrastructurele aanpassingen en projecten. Op basis van de noden van de doelgroep en van de reglementering voorzien we gefaseerd in de realisatie van (verbouw) nieuwbouwprojecten om te voldoen aan de vigerende normen en het hedendaags comfort in de zorgverlening. 3.8 Actieplan: Verhogen van de (her) integratie van de ouderen in het maatschappelijk veld door contacten met de buitenwereld verder te intensifiëren en uit te bouwen. 4. Beleidsdoelstelling: Bevorderen van de zelfstandigheid en de activiteitsgraad van ouderen die nood hebben aan een beschermende woonvorm met de mogelijkheid van zorginterventie. 4.1 Actieplan: Het omvormen van serviceflats naar assistentiewoningen volgens de geldende regelgeving. Hier ligt het accent op het uitbouwen van crisiszorg en overbruggingszorg. Bestuursnota Stad Leuven 2013-2018

72 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication