72

72 4.2 Actieplan: De zelfredzaamheid en de sociale activiteit van de bewoner zal gestimuleerd worden door de woonassistent. Dit verloopt via groepsactiviteiten, informatiesessies, de ondersteuning van het sociaal netwerk van de resident, verdere afspraken met de Thuiszorg en het verder ontwikkelen van een performante vorm van inspraak om optimaal af te stemmen tussen vraag en aanbod. 5. Beleidsdoelstelling: Het organiseren van activiteiten en dienstverlening in lokale dienstencentra zodat thuiswonende senioren, aanvullend op de Thuiszorg, zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven resideren en niet vereenzamen. 5.1 Actieplan: De toegankelijkheid verhogen door een gevarieerd en aangepast programma. Dit kan door de verbetervoorstellen uit de toegankelijkheidsscan te operationaliseren, de informatie zo ruim mogelijk te verspreiden bij de doelgroep en de drempels te verlagen door het organiseren van kennismakingsmomenten en taboedoorbrekende initiatieven. 5.2 Actieplan: Vereenzaming bestrijden. Op dit vlak zullen we acties ondernemen om die groep van ouderen uit hun isolement te halen met zinvolle en op maat gemaakte dienstverlening en door nieuwe buurtbewoners actief te benaderen en te betrekken. 5.3 Actieplan: Samenwerking bevorderen en samenwerkingsverbanden sluiten en versterken tussen lokale zorgpartners om de slagkracht te verhogen in het kader van bekendheid, doorverwijzing en toegankelijkheid. 5.4 Actieplan: Het activiteitenaanbod verbreden door seniorenverenigingen uit het middenveld actief te betrekken in het opzetten van activiteiten. Bestuursnota Stad Leuven 2013-2018

73 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication