73

73 6. Beleidsdoelstelling: Een degelijke dienst- en zorgverlening aan huis aanbieden om de Leuvenaar zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen. 6.1 Actieplan: Preventief werken door de Leuvense ouderen op scharniermomenten in het leven zo goed mogelijk te informeren en waar nodig toe te leiden naar de meest gepaste hulp- en dienstverlening, om zo lang mogelijk zware zorg te kunnen uitstellen. Dit kan gerealiseerd worden via het project actieve cliëntendetectie, via een screening en analyse van de lichte zorgprofielen op de wachtlijsten van de WZC’s en door aanklampend te werken via het project ouderenzorg voor het doelpubliek dat nog niet openstaat voor de reguliere dienstverlening. 6.2 Actieplan: Onderzoeken of we ook de Thuiszorg incorporeren in het op te richten zorgbedrijf teneinde de dienstverlening op lange termijn op een duurzame, efficiënte, klantgerichte en marktconforme wijze te kunnen blijven organiseren. 6.3 Actieplan: Een sterk prioriteitenbeleid en wachtlijstbeheer voeren opdat bij elke hulpvragende inwoner van Leuven met eenzelfde zorgprofiel op eenzelfde wijze de hulp wordt opgestart. 6.4 Actieplan: Een gevarieerd dienstverleningsaanbod aanbieden. Dit actieplan zal gerealiseerd worden via het uitbouwen van een zorgnetwerk rond de cliëntsituatie, door onregelmatige prestaties aan te bieden, door te onderzoeken hoe cliënten zonder mantelzorgers ook beroep kunnen doen op een personenalarmsysteem, door de cliënten van de Thuiszorg toe te leiden naar de infrastructuur van WZC voor zorg- op- maatprojecten zoals hygiënische zorg, verwenzorg,…en door een voortdurende aftoetsing van de geleverde kwaliteit ( coaches on the field, tevredenheidsmetingen bij de cliënten,….). 6.5 Actieplan: De cliënten van de Thuiszorg zo goed mogelijk voorbereiden, ondersteunen en begeleiden indien ze verhuizen naar een WZC. 6.6 Actieplan: Inspelen op de toenemende complexiteit van zorg door ons te specialiseren in nieuwe doelgroepen zoals de gehandicaptensector. Bestuursnota Stad Leuven 2013-2018

74 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication