74

74 6.7 Actieplan: Inspelen op de toenemende complexiteit van zorg door ons te specialiseren in nieuwe doelgroepen zoals de cliënten met psychische en psychiatrische problemen. 6.8 Actieplan: Inspelen op de toenemende complexiteit van zorg door ons te specialiseren in nieuwe doelgroepen zoals palliatieve cliënten. 6.9 Actieplan: Onderzoeken welke dienstverlening complementair (en mogelijk ondersteunend) aan de zorgactoren kan aangeboden worden om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen thuis wonen. 6.10 Actieplan: De Leuvenaar nog beter informeren en het imago van de Thuiszorg verder positief laten groeien. 6.11 Actieplan: Toegankelijkheid van de dienstverlening voor specifieke doelgroepen, zoals etnisch- culturele minderheden verhogen. 7. Beleidsdoelstelling: Cliënten ondersteunen in doorbreken/vermijden van vereenzaming. 7.1 Actieplan: Onderzoeken met verenigingen en actoren uit het middenveld hoe we de Leuvenaar kunnen wapenen tegen vereenzaming. 7.2 Actieplan: Door een nauwe samenwerking met de LDC's de Leuvenaar sensibiliseren, informeren en stimuleren om deel te nemen aan activiteiten in de LDC' s en zo ook sociale contacten te hebben. 7.3 Actieplan: Onderzoeken hoe we de sociale contacten voor minder mobiele cliënten kunnen stimuleren. 7.4 Actieplan: De mobiliteit van cliënten stimuleren en in stand houden. Bestuursnota Stad Leuven 2013-2018

75 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication