75

75 8. Beleidsdoelstelling: Faciliteren van een veilige, comfortabele, duurzame en betaalbare woonomgeving van thuiswonende ouderen. 8.1 Actieplan: Door een betere samenwerking met het Team Wonen, de Leuvense huisvestingsdienst en de sociale huisvestingsmaatschappijen een betere dienstverlening aan onze cliënten bieden. 8.2 Actieplan: Onderzoeken hoe we onze cliënten nog beter kunnen ondersteunen door hen te maximaal te informeren inzake duurzaam wonen en energiegebruik. 8.3 Actieplan: De veiligheid en het comfort verhogen in de woning voor onze cliënten. 9. Beleidsdoelstelling: De specificiteit van de taken van de Thuiszorg en hun medewerkers vergen een aparte aanpak van rekrutering en ondersteuning van medewerkers met het oog op een nog meer kwalitatieve dienstverlening. 9.1 Actieplan: Voldoende en deskundige medewerkers aantrekken. Daartoe zullen we ons meer profileren als werkgever door een actieve stagegever te zijn, onze werking voor te stellen in scholen, deel te nemen aan jobbeurzen, jaarmarkten,…Tevens zullen we, in samenwerking met het Team Tewerkstelling, trachten te voldoen aan de nieuwe regelgeving inzake 60/40 voor dienstenchequebedrijven. 9.2 Actieplan: Nieuwe medewerkers deskundig en op een warme manier onthalen en inscholen. 9.3 Actieplan: Medewerkers laten groeien in hun deskundigheid en professionaliteit. Bestuursnota Stad Leuven 2013-2018

76 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication