76

76 9.4 Actieplan: Zorg dragen voor onze medewerkers en hen in zo goed mogelijke voorwaarden laten werken. 9.5 Actieplan: De medewerkers ondersteunen in hun mobiliteit voor de uitvoering van hun job. 10. Beleidsdoelstelling: Een transparant financieel beleid voeren voor onze cliënten en financiële toegankelijkheid tot zorg garanderen door inkomstenoptimalisatie. 10.1 Actieplan: Een tijdige correcte facturatie naar onze cliënten blijven voeren. 10.2 Actieplan: Onze cliënten degelijk informeren inzake de nieuwe financiële ontwikkelingen in de Thuiszorg. 10.3 Actieplan: Een actief beleid voeren inzake het optimaliseren van de inkomsten van onze kwetsbare cliënten. 10.4 Actieplan: Onderzoeken hoe we best systematisch voor de meest kwetsbare cliënten een bewindvoerder aanvragen. 11. Beleidsdoelstelling: Om de dienstverlenende departementen te ondersteunen in hun werking wil P&O door een efficiënte personeelsadministratie en een gedragen HR- beleid voorzien in voldoende en goed opgeleide medewerkers en bijdragen tot een aangenaam werkklimaat. 11.1 Actieplan: Personeelsbeleid: uitgroeien tot een volwaardige HR-partner voor alle diensten van OCMW Leuven. Bestuursnota Stad Leuven 2013-2018

77 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication