77

77 Deze doelstelling zal o.a. gerealiseerd worden via een kostenbewuste en proactieve opvolging van personeelsplanning en –formatie, het aantrekken van kwalitatieve medewerkers via doelgerichte selectieprocedures, en waar mogelijk in samenwerking met de stad (gezamenlijke selectieprocedures, externe mobiliteit). Verder zullen door een leeftijdsbewust personeelsbeleid 50-plussers langer aan de slag blijven, met oog voor kennisoverdracht binnen de organisatie en zal er gericht gewerkt worden aan diversiteit op de werkvloer. Ook zal de tewerkstelling van kansengroepen bevorderd worden via samenwerking met de sociale economie, actieve begeleiding en toepassing van tewerkstellingsmaatregelen. Subsidiëringsmogelijkheden op bovenstaande terreinen worden maximaal aangewend. 11.2 Actieplan: Ontwikkeling: het bieden van maximale ontplooiingskansen aan alle medewerkers. Dit actieplan zal vooral gerealiseerd worden via het verder concretiseren van het competentiemanagement, het verfijnen van het vormingsbeleid en het coachen van leidinggevenden. 11.3 Actieplan: Welzijn: het creëren van een omgeving voor medewerkers waarin welbevinden een positief effect heeft op kwalitatieve maatschappelijke dienstverlening. Dit zal vooral gebeuren door via interne communicatie en participatie de link met de werkvloer te bewaken en te verbeteren (vb. medewerkersbevraging, ideeënbox, intervisie, vraagmomenten P&O, welzijnsprojecten, …) en het aanwezigheidsbeleid te evalueren en bij te sturen. 11.4 Actieplan: Personeelsadministratie: het registreren en uitwerken van een correcte personeelsadministratie als basis van een modern personeelsbeleid. Deze efficiëntiewinst zal gerealiseerd worden via HR-rapportering, doorgedreven automatisering en digitalisering. 12. Beleidsdoelstelling: Om de dienstverlenende departementen te ondersteunen in hun werking willen de Facilitaire Diensten door gerichte investeringen en efficiëntieverhoging zorgen voor een goede en duurzame werkomgeving voor medewerkers en een kwaliteitsvolle woonomgeving, conform de reglementering, voor bewoners. Bestuursnota Stad Leuven 2013-2018

78 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication