78

78 12.1 Actieplan: Financiering van duurzame investeringen in infrastructuur, bestemd voor kerntaken van het OCMW, door vervreemding van bepaalde delen van het patrimonium, mits grondig onderzoek en via een overlegde en planmatige aanpak. 12.2 Actieplan: Optimaliseren van het patrimonium bestemd voor de kerntaken van het OCMW. 12.3 Actieplan: Energiebesparende maatregelen in het kader van Leuven Klimaatneutraal. Beperken van directe en indirecte emissies. In dit kader zullen o.a. energie-audits van gebouwen en energiebesparende investeringen worden gerealiseerd, evenals de vernieuwing van het wagenpark. Verder komt er een voorlopig moratorium op de vervreemding van OCMWlandbouwgronden (die nog niet bestemd zijn voor een ander doel) op het grondgebied van Leuven, in het kader van een strategisch voedselplan voor Leuven. 12.4 Actieplan: Het verbeteren van de werkomgeving om de efficiëntie en het welzijn van de medewerkers te verhogen. 12.5 Actieplan: Interne werking verder optimaliseren en automatiseren. Het betreft hier o.a. implementatie facility management software, documentbeheersysteem , managementinformatiesysteem, digitale communicatie, automatisering archief, planningsmodules, evenals het onderzoeken van samenwerkingsmogelijkheden met de stad inzake gezamenlijke aankopen, archief,… 13. Beleidsdoelstelling: Het voeren, op een maximaal efficiënte manier, van een klantgericht modern financieel beleid. 13.1 Actieplan: Het invoeren van de beleids- en beheerscyclus vanaf 2014, met voorbereiding in 2013. Dit impliceert het invoeren van nieuwe software ( o.a. boekhoudpakket) , het volgen van opleidingen , het indelen van de nieuwe rekeningnummers in samenwerking met de stad, het ondersteunen en begeleiden van de diverse OCMW diensten, het kritisch analyseren van de bestaande databank,… Bestuursnota Stad Leuven 2013-2018

79 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication