79

79 13.2 Actieplan: Het verder automatiseren en implementeren van de invorderingsprocedure. Deze automatisering maakt bovendien een betere rapportage mogelijk. De burger zal via een “Mijn Dossier”knop toegang hebben tot de gegevens in zijn dossier en in communicatie kunnen treden met zijn dossierbeheerder. 13.3 Actieplan: Maximale digitalisering van de Financiële Dienst, via implementatie van specifieke software enerzijds en het bieden van de mogelijkheid aan de leveranciers tot het sturen van digitale facturen anderzijds. 13.4 Actieplan: Door de digitalisering kan het validatieproces in de boekhouding versneld worden, waardoor er sneller kan betaald worden aan de leveranciers, conform de terzake geldende Europese richtlijn. 13.5 Actieplan: Zoeken naar aangepaste financieringsvormen, in samenwerking met de centrumsteden enerzijds en met de Stad anderzijds. Bovendien wordt de evolutie van de markt terzake opgevolgd en gezocht naar nieuwe opportuniteiten. 13.6 Actieplan: Actualiseren van de inventaris van het OCMW, onder impuls van de BBC. Deze inventaris moet worden opgesplitst tussen beheersmatig en bedrijfsmatig goed. Ook de waarde van de goederen moet opnieuw worden bekeken aan de hand van de nieuwe waarderingsregels. 14. Beleidsdoelstelling: Het verder doorvoeren van het ondersteunen en controleren van de werking van het OCMW. 14.1 Actieplan: Het invoeren onderzoeken van een MIS (managementsinformatiesysteem) dat de nodige gegevens van alle diensten snel toegankelijk maakt. Bestuursnota Stad Leuven 2013-2018

80 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication