80

80 Buurtwerk 1. Beleidsdoelstelling: Het eigen aanbod aan stedelijk buurtwerk is een actief, kwalitatief en divers kruispunt om aan armoedebestrijding en leefbaarheid te werken, in buurten waar vele maatschappelijk kwetsbaren leven. 1.1 Actieplan: De stad optimaliseert de personeelsinzet om de huidige basiswerkingen veilig en kwalitatief voort te zetten. 1.1.1 Actiepunten: • Streven naar consolidering en mogelijks uitbreiding van het team buurtwerk. • Onderzoeken om de huidige werking van De Kettekeet te verankeren. • Voortzetten van de huidige basiswerkingen. 1.2 Actieplan: De werking vanuit de buurtcentra voor individuele emancipatie en maatschappelijke participatie wordt versterkt en verbreed. 1.2.1 Actiepunten: • Het buurtcentrum is een echt centrum in de buurt waar iedereen zich welkom voelt en terecht kan voor vragen, een ontmoeting, een goedkope gezonde maaltijd, een vormingsaanbod op maat,… • Het buurtwerk gaat voort op de ingeslagen weg om het aanbod te diversifiëren op maat van verschillende bevolkingsgroepen van de buurt, zodat met hun individuele behoeften zo goed mogelijk wordt rekening gehouden. De samenwerking met de diversiteitsdienst onder mee door het ondersteunen van de praatgroepen kom-binnen/Combinne en taallessen, wordt verder versterkt. • Het aanbod aan goedkope en gezonde maaltijden in de buurtcentra wordt uitgebreid om zo het bereik te verbreden, vereenzaming mee te bestrijden, de drempel tot de eigen dienstverlening te verlagen… • Aanpassing aan HACCP-normering voortzetten door de geplande keukeninfrastructuuraanpassing in Mannenstraat en Sint-Maartensdal effectief door te voeren. • Vrijwilligers zijn onmisbaar voor de werkingen, en vrijwilligerswerk versterkt de vrijwilligers zelf. De bestaande vrijwilligerswaardering wordt voortgezet en nieuwe vrijwilligers(groepen) gerekruteerd en begeleid. Het stedelijk buurtwerk voert een stevig en participatief vrijwilligersbeleid via de vzw Buren voor Wijken, waar de buurtbewoner en de stad Leuven de verantwoordelijkheid en beslissingen delen. • In het kader van het doorbreken van de digitale kloof: uitbouwen van computerhoeken in de buurtcentra en diversifiëren van het huidige aanbod aan basiscursussen computer i.s.m. de partners Open School, Link in de Kabel, enz. • Alle stedelijke buurtwerkingen leiden jongeren naar reeds bestaande vrijetijdswerkingen van verenigingen toe. • Onderzoeken hoe het aanbod voor kwetsbare kinderen in Wilsele-dorp versterkt kan worden i.s.m. de partners in de buurt: kleuters, tieners schakelen met jongerenwerkingen, aanbod rond huiswerkbegeleiding, noden in Koksijdewijk onderzoeken Bestuursnota Stad Leuven 2013-2018

81 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication