81

81 • Het buurtwerk organiseert vormingen op maat van de doelgroep over bvb elektriciteitsfacturen, werken met een gsm, … i.s.m. bvb. Open School, Vormingplus, OCMW,… • De buurtbewoners worden gestimuleerd rond gezondheid en gezonde voeding (vorming, in de maaltijden, bewegen, …), want armoede maakt te vaak ongezond, en ongezond zijn maakt te vaak arm. • De buurtwerkingen blijven inzetten op cultuurparticipatie van de bewoners door de deelname aan cultuuractiviteiten met de groepsbonnen cultuur. 1.3 Actieplan: De stedelijke buurtwerkingen werken samen met de buurt aan het sociale weefsel en de leefbaarheid in de buurt, en vormen een kruispunt binnen de maatschappij voor kansarmoedebestrijding en beleidsparticipatie. 1.3.1 Actiepunten: • De buurtwerking versterkt de samenwerking met partners als sport, jeugd, cultuur, milieu, groen, onderwijs,… en met het OCMW, CAW, Huis van het Kind vzw,… • Het buurtwerk geeft signalen en suggesties naar de verschillende diensten, en is zo een brugfiguur tussen buurtbewoners en stadsdiensten. • Het buurtwerk zet het structureel wijkoverleg met partners politie, OCMW, CAW, gemeenschapswachten en sociale huisvestingsmaatschappij in het kader van een gecoördineerde leefbaarheidsbewaking voort. • Het buurtwerk behartigt mee de belangen van kwetsbare groepen en het belang van sociale duurzaamheid binnen het project Leuven Klimaatneutraal, en heeft in de eigen werking aandacht voor korte-keten voedsel, recycleren, het hergebruiken van zoveel mogelijk materiaal,... • Buurtparticipatie wordt uitgebreid via bewonersgroepen ruimer dan de eigen vrijwilligers, met diverse werkvormen. • Het buurtwerk vertaalt indien nodig en gewenst beleidskeuzes naar de buurt op maat van de bewoners. 1.4 Actieplan: Optimaliseren van buurtgerichte communicatie en informatie om het eigen bereik te verbeteren, en om de toegankelijkheid van het sociaal aanbod in Leuven mee te helpen realiseren. 1.4.1 Actiepunten: • Buurtkranten worden gerealiseerd in cocreatie met groepen bewoners, en nog meer op maat en interesse van de buurt gemaakt. Aparte activiteitenfolder per buurtcentrum en voor de Kettekeet. • Update van de thuis in de buurt brochures in 2015. • Verwelkoming nieuwe buurtbewoners i.s.m. met de gemeenschapswachten wordt voortgezet. • Verder uitbouwen van de aanwezigheid via sociale media. • Stedelijk Buurtwerk intern en extern grotere bekendheid geven om zo een betere maatschappelijke hefboom te zijn. Bestuursnota Stad Leuven 2013-2018

82 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication