87

87 Gezondheidspromotie en preventieve gezondheidszorg 1. Beleidsdoelstelling: Stad Leuven bevordert de gezondheid van alle burgers door middel van een integraal lokaal gezondheidsbeleid. 1.1 Actieplan: Stad Leuven hanteert de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen als leidraad voor haar lokaal beleid, aangevuld met lokale prioriteiten op basis van een analyse van noden en behoeften. 1.1.1 Actiepunten: • De fiches rond de zes thema’s van de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen, ontwikkeld door LOGO Oost-Brabant, worden als basis gebruikt voor het specifiek Leuvens gezondheidsbeleid. • Er gebeurt een grondige analyse van het huidig beleid, de noden en de behoeften. Deze dient als basis voor het Leuvens gezondheidsbeleid waar stad Leuven een coördinerende trekkersfunctie in opneemt. 1.2 Actieplan: Stad Leuven werkt nauw samen met het OCMW en lokale partners voor het voeren van een integraal lokaal gezondheidsbeleid. 1.2.1 Actiepunten: • Er wordt een lokaal overlegplatform gezondheid opgericht met alle lokale actoren, waaronder LOGO Oost-Brabant. • Samen met het lokaal overlegplatform en het OCMW gebeurt een analyse van het huidig beleid en de praktijk, worden doelstellingen geformuleerd, een aanpak ontwikkeld en het beleid opgevolgd. 1.3 Actieplan: Stad Leuven stelt het bestrijden van gezondheidsongelijkheid als prioriteit in haar integraal lokaal gezondheidsbeleid. 1.3.1 Actiepunten: • Stad Leuven bevordert de toegankelijkheid van het gezondheidszorgaanbod voor iedereen met specifieke aandacht voor maatschappelijk kwetsbare gezinnen in nauwe samenwerking met het lokaal overlegplatform. • Stad Leuven ondersteunt LOGO Oost-Brabant om projecten van gezondheidspromotie of preventieve gezondheidszorg ingang te laten vinden bij de kansarme groepen (via samenwerking andere afdelingen). Bestuursnota Stad Leuven 2013-2018

88 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication