88

88 1.4 Actieplan: Stad Leuven zet zelf acties en projecten op en neemt maatregelen, waar nodig. 1.4.1 Actiepunten: • Stad Leuven streeft ernaar het label ‘gezonde gemeente’ te verkrijgen. • Er worden specifieke acties opgezet rond gezonde voeding en beweging, in overleg met de partners. • Inzake alcohol- en drugpreventie wordt er ingezet op vroeginterventie en streven we zoveel mogelijk kinderen en jongeren te informeren. 1.5 Actieplan: Stad Leuven neemt haar voorbeeldfunctie op als werkgever. 1.5.1 Actiepunten: • Stad Leuven stimuleert haar werknemers om met de fiets naar het werk te komen, d.m.v. een fietspremie, comfortabele fietsenstallingen,… • Stad Leuven stimuleert het fietsgebruik voor dienstreizen. • Stad Leuven wil inspanningen leveren voor fruitverdeling onder het personeel. • Stad Leuven onderzoekt in hoeverre groente- en fruitmanden voor privégebruik van het personeel kunnen geleverd worden in samenwerking met de sociale economie en de lokale landbouwers. Bestuursnota Stad Leuven 2013-2018

89 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication