89

89 Ouderenbeleid 1. Beleidsdoelstelling: Ouderen zo lang mogelijk in de vertrouwde omgeving laten wonen. 1.1 Actieplan: De stad Leuven stimuleert en bewaakt de leefbaarheid op buurtniveau in samenspraak met burgers en stadsdiensten. 1.1.1 Actiepunten: • Samenwerking met buurtcentra, de LDC’s en de gebiedsgerichte werking voor het verstevigen van het sociale weefsel en de sociale netwerken. • Inzetten op het verenigingsleven − Financieel en inhoudelijk ondersteunen van de verenigingen die zich richten op ouderen − verspreiden van informatie • Er wordt in samenwerking met Seniorama een project voorbereid in het kader van vereenzaming van ouderen. • Sociale veiligheid bewaken bij ruimteontwikkeling. 1.2 Actieplan: De stad Leuven ondersteunt het platform “Innovage” . 1.2.1 Actiepunt: • Expertise van het zorgnetwerk en kennis van de doelgroep ter beschikking stellen. 1.3 Actieplan: De stad Leuven wil de bestaande werking voor ouderen verder zetten. 1.3.1 Actiepunten: • Na het afschaffen van de gratis taxicheques wordt er een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met de Minder Mobielen Centrale (MMC) voor het project Cissonius. • Het toelagereglement voor de financiële ondersteuning van het personenalarm wordt behouden. 2. Beleidsdoelstelling: Het beleid en de dienstverlening van de stad wordt afgestemd op de verschillende behoeften van ouderen. Bestuursnota Stad Leuven 2013-2018

90 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication