93

93 • De stad biedt ook inhoudelijke ondersteuning en werkt daarvoor samen met de koepels van jeugdverenigingen en het jeugdwerk. • De stad leidt jongeren actief toe naar animatorencursussen. • De stad ondersteunt de jeugdverenigingen bij eventuele problemen bij het samenleven met bewoners rond de jeugdlokalen. • De stad ondersteunt jeugdhuizen in hun rol en functie, en werkt samen met hen aan een hernieuwd bereik en relevantie in de stad en in de jeugdcultuur. • De stad ondersteunt jeugdverenigingen zoals jeugdhuizen bij het voldoen aan nieuwe decretale verplichtingen, zoals de brandveiligheid en installatie van geluidsmeters. 1.3 Actieplan: De stad voert een inclusief kinderen- en jongerenbeleid, met extra aandacht voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren. 1.3.1 Actiepunten: • De stad ondersteunt organisaties met een eigen werking met maatschappelijk kwetsbare jeugd financieel en in samenwerkingsverbanden. • De stad organiseert een eigen werking MKJ in wijken waar er geen partner of ander aanbod is (bv. Sint Maartensdal, Sancta Maria). • De stad bewaakt de optimale inzet van overheidsmiddelen in Leuven, zodat de grootst mogelijke groep kinderen en jongeren effectief geholpen wordt door de vele initiatieven. • De stad neemt actie om alle jeugd toe te leiden naar het bestaande vrijetijdsaanbod. • De stad voert een taalbeleid en integreert taalstimulering Nederlands in allerlei eigen werkingen en eigen aanbod, waaronder de speelpleinwerkingen. • De stad onderzoekt intern of een vrijetijdspas of kansenpas een nuttig instrument is (gebeurt in samenwerking met directie cultuur). 1.4 Actieplan: De stad voert een duidelijke communicatie naar ouders en kinderen over het eigen aanbod aan vakantiewerking en ontsluit de informatie over jeugdwerk van derden. 1.4.1 Actiepunten: • De stad ontwikkelt een eengemaakt loket voor het aanbod aan vakantiekampen in Leuven voor sport en jeugd, met een online inschrijvingstool. Het aanbod voor kinderen en jongeren aan vakantieactiviteiten wordt zo overzichtelijk en eenvoudig gecommuniceerd, en inschrijven kan online. • De stad heeft de bedoeling dat dit eengemaakt loket 1 gemeenschappelijke toegangspoort wordt voor ouders die op zoek zijn naar vakantie-activiteiten voor hun kinderen. • De website ‘mijnLeuven.be’ wordt herdacht en toegankelijker gemaakt, specifiek de oudermodule. Bestuursnota Stad Leuven 2013-2018

94 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication