94

94 2. Beleidsdoelstelling: Leuven biedt ruimte aan kinderen en jongeren, om te spelen, te leven en op te groeien. 2.1 Actieplan: De stad blijft investeren in voldoende en veilige speelterreinen, in elke buurt en op maat van de buurt, met aandacht voor avontuurlijke en natuurlijke speelruimte. 2.1.1 Actiepunten: • De stad onderhoudt de 86 Leuvense speelterreinen en legt er jaarlijks minstens drie opnieuw aan. De stad streeft hierbij naar een speelvoorziening voor kinderen te realiseren op maximaal 400 m wandelafstand. • De stad houdt bij aanleg van nieuwe speelterreinen en heraanleg van bestaande terreinen rekening met de groeiende vraag om avontuurlijke en natuurlijke speelruimte te creëren, naast vaste speeltoestellen • De stad optimaliseert het onderhoud van de speelterreinen in samenwerking eventuele partners. • Burgers kunnen bij de stad terecht voor ad hoc vragen over speelterreinen, en op deze vragen wordt altijd een duidelijk antwoord geformuleerd. • De stad heeft bij stadsontwikkelingsprojecten zowel oog voor informele ruimte als aan formele speelruimte. 2.2 Actieplan: De openbare ruimte is een waardevolle informele ontmoetingsruimte en fijne verblijfplaats voor alle Leuvenaars, inclusief kinderen en jongeren. 2.2.1 Actiepunten: • De stad maakt een speelweefselplan op, en implementeert dit plan in de volgende jaren en bij heraanleg van wegen en bij stadsontwikkelingsprojecten. • De stad stimuleert en faciliteert blijvend initiatieven van derden en buurtcomités in het kader van de Buitenspeeldag en organiseert ook een eigen initiatief die dag. • De stad blijft het organiseren van speelstraten-leefstraten stimuleren, en houdt bij het beoordelen van de aanvragen rekening met de bereikbaarheid van de buurt en de omliggende straten. • De stad stelt speelkoffers ter beschikking. • De stad organiseert regelmatig kinder- en jongerenactiviteiten in de openbare ruimte. 3. Beleidsdoelstelling: De stad gelooft in de kracht van haar jeugd, en stimuleert kinderen en jongeren om actief deel te nemen aan beleid, en om zich met plezier te engageren voor de maatschappij. Bestuursnota Stad Leuven 2013-2018

95 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication