96

96 4.1 Actieplan: De mijnLeuven-werking werkt voort rond het Leuven-gevoel bij jongeren, en voert een actief communicatie- en informatiebeleid op maat van jongeren. 4.1.1 Actiepunten: • De stad gebruikt een mediamix op maat van jongeren (beeld, video, radio, tekst) waarbij de boodschap door en voor jongeren gebracht wordt. • De stad blijft inzetten op de samenwerking met mCrew, jongeren als communicator voor andere jongeren. • mijnLeuven Magazine voor én door jongeren, met thema's die hen aanspreken, blijft een belangrijk communicatiemiddel, en zal blijvend worden verspreid in de Leuvense middelbare scholen. • Jongeren “doen” alles online en daarvoor moet de website mijnLeuven er staan als informatiebron, als interactieve tool, als toegang tot de stad. • De jongeren moeten de informatie krijgen daar waar ze op het web actief zijn, en dus zet de stad meer en meer in op sociale media. • de communicatie naar ouders en kinderen over het aanbod wordt behouden zowel online als gedrukt via Hinkedoe, maar deze communicatie wordt geoptimaliseerd • mijnLeuven algemeen, jeugdinformatie, participatie en jeugdcultuur blijven de pijlers van de mijnLeuvenwerking, waarbij bottom-up jongereninitiatieven en begeleiding het traditionele aanbodgericht werken vervangt. • mijnLeuven communiceert continu met jongeren. De stad onderzoekt hiervoor de mogelijkheid tot gratis Wifi over heel de stad. 4.2 Actieplan: De stad behartigt belangen van jongeren in verschillende sectoren, leidt toe, en vraagt aandacht voor hun noden en ruimte voor hun eigenheid. 4.2.1 Actiepunten: • De stad integreert de skate- en blade en BMX kampen binnen het gewone aanbod aan sportkampen indien mogelijk en wenselijk, en integreert op deze manier nichecultuur van jongeren in het mainstreamaanbod. • De stad werkt eraan om jongerenmuziek en –dans zoals hiphop een volwaardige plek binnen de Leuvens culturele en jongerenscène, zodat deze talentontplooiing een kans krijgt voort te groeien binnen reguliere circuit. • De stad werkt vindplaatsgericht in scholen en samen met scholen om jongeren toe te leiden naar cultuur met het project mijnGoesting. 4.3 Actieplan: De stad investeert in jongerencultuur en ondersteunt jeugdcultuureigen uitingsvormen, ondersteunt jongeren bij hun ideeën en stimuleert de samenwerking die ontstaat van onderuit. 4.3.1 Actiepunten: • De stad Leuven onderzoekt hoe skaten in de openbare ruimte veilig en leefbaar kan gefaciliteerd worden. Bestuursnota Stad Leuven 2013-2018

97 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication