97

97 • De stad faciliteert legale vormen van street art en graffiti binnen een coherent graffitibeleid, en stelt actief legale muren ter beschikking. • De stad biedt nieuwe jongerentrends een kans vanuit een fundamenteel respect voor kinderen en jongeren als de toekomst van deze maatschappij. • Aanbieden van ruimte om ‘aan cultuur te kunnen doen’. • Subsidiëring van kleinschalige concerten binnen een jeugdconcertenfonds. • Subsidiëring van projecten voor en door jongeren. • De stad werkt een fuifbeleid uit waar samenleven van burgers en fuivende jongeren een vanzelfsprekendheid is. 4.4 Actieplan: De stad richt ambulant jongerenwerk in om enerzijds actief het samenleven op bepaalde plekken te bewaken, en anderzijds kinderen en jongeren vindplaatsgericht te benaderen en toe te leiden naar de vele vormen van jeugdwerk en jeugdactiviteiten die Leuven rijk is. Bestuursnota Stad Leuven 2013-2018

98 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication