98

98 Kinderopvang en gezinsbeleid Beleidsdoelstelling 1: Er zijn voldoende kwalitatieve, betaalbare, en toegankelijke voorschoolse kinderopvangplaatsen in Leuven. 1.1 Actieplan: De werkelijke noden van de stad inzake kinderopvang (o.a. opvang voor zowel kinderen van inwoners als van werknemers die geen inwoner zijn van de stad) zijn groter dan het aanbod. Daarom zal blijvend worden aangedrongen bij de bevoegde overheid om de middelen verder te verdelen volgens deze werkelijke noden. In afwachting worden alle initiatieven ondersteund die kunnen leiden tot het lenigen van de nood. 1.2 Actieplan: De stad neemt de lokale regie met betrekking tot het aanbod van kinderopvang op. 1.2.1 Actiepunten: • Initiatief tot regionaal overleg rond voorschoolse kinderopvang nemen zodat een afgestemd beleid rond kinderopvang kan gevoerd worden met alle betrokken partners. • Het aantal kinderopvangplaatsen (kwantiteit) permanent opvolgen via het digitaal loket. • Kinderdagverblijven stimuleren om ook de plannings- en facturatiemodule van het digitaal loket te gebruiken, zodat ook deze cijfers uit het digitaal loket correct zijn. • Opportuniteiten voor uitbreiding proactief bekijken, bijvoorbeeld: − bij nieuwe stadsontwikkelings- en bouwprojecten ruimte voorzien waar kinderopvang kan gerealiseerd worden in overleg met gebiedsgerichte werking en ruimtelijke ontwikkeling − grote werkgevers en bedrijven stimuleren om kinderopvang voor hun personeel te voorzien of erin te investeren bij derden, of hoe ze nog kunnen bijdragen tot het realiseren van een kwalitatief aanbod waar hun werknemers gebruik van kunnen maken. • Actief inzetten op het behouden of verhogen van het aantal betaalbare voorschoolse kindplaatsen. − alle groepsopvang: − individuele dossiers onderzoeken en ondersteunen, bijvoorbeeld bij verbouwingen of herhuisvesting; − opstartdossiers onderzoeken en met expertise ondersteunen, ook mee zoeken naar geschikte huisvesting en locaties; − nieuwe pistes verkennen zoals bijvoorbeeld coöperatieve kinderopvang; − toelagereglement evalueren i.f.v. mogelijke bijsturing zodat meer kinderdagverblijven opstarten of bestaande kinderdagverblijven meer kindplaatsen aanbieden; − zelfstandige niet-IKG-kinderopvang: Bestuursnota Stad Leuven 2013-2018

99 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication