99

99 − niet-IKG plaatsen: berekenen wat de kosten zouden zijn om hen een bijpassing te geven zodat ook zij inkomensgerelateerde ouderbijdragen vragen – daaraan via reglement regels voor opnamebeleid koppelen; − aanpassing lokaal woonbeleid opvolgen en bekend maken (aanpassing woonrichtlijn zodat gezinswoningen gebruikt kunnen worden voor kinderopvang voor de duur van deze herbestemming) • Nieuw decreet Kinderopvang van Baby’s en peuters en de uitvoeringsbesluiten opvolgen en implementeren, inspelen op mogelijke gevolgen voor de Leuvense initiatieven. • Digitaal loket verder optimaliseren ifv gebruiksvriendelijkheid zodat de Leuvense kinderopvanginitiatieven er effectief door ondersteund en ontlast worden. • Dienst voor onthaalouders: onderzoeken op welke manier we mensen kunnen stimuleren om als onthaalouder op te starten bij de stedelijke dienst voor onthaalouders. • Samenwerking met OCMW in functie van noodaanvragen kinderopvang behouden. 1.3 Actieplan: De stad optimaliseert haar eigen aanbod aan kwalitatieve en toegankelijke voorschoolse kinderopvang. 1.3.1 Actiepunten: • Optimalisatie van het aantal kindplaatsen door bundeling van al onze ‘erkende en gesubsidieerde’ plaatsen op één locatie in kindcentrum De Girafant. • Van kinderdagverblijf Heuvelhof en Craenendonck zelfstandige kinderdagverblijven maken, waarbij (op termijn en gedeeltelijk ook nu al) kan gekozen worden voor een stedelijke uitbating, of uitbating door derden. • Optimale bezetting nieuw KDV Sint-Maartensdal. • Onderzoek naar nood aan zaterdagopvang in de binnenstad voor o a werknemers van handelszaken, met vermoedelijke uitbreiding van openingsuren tot gevolg. • Blijven inzetten op Reggio Emilia pedagogiek, kwaliteit en vorming van personeel, sociale en pedagogische functie van kinderopvang, i.s.m. OCMW. • Blijven inzetten op gezonde ontwikkeling van de kinderen door voldoende buitenactiviteiten, gezonde en gevarieerde voeding, samenwerking met Kind en Preventie, … • Opnamebeleid verder optimaliseren in functie van diverse toestroom, sociale mix, en opnemen tijdelijke en noodvragen. • Stad werkt een menselijk systeem voor moeilijke betalers uit in al haar opvanginitiatieven. • Gezinsopvang – dienst voor opvanggezinnen: de manier van ondersteuning en rekrutering van onthaalouders verder aanpassen aan de huidige maatschappelijke ontwikkelingen. • Er gebeurt een analyse van het huidige aanbod thuisopvang ziek kind. Sinds de start van de dienst 15 jaar geleden is de context sterk veranderd, zoals het aanbod van de mutualiteiten. Op basis van de analyse wordt de dienst uitgebreid, anders georganiseerd of afgebouwd. 1.4 Actieplan: De stad heeft aandacht voor de sociale en pedagogische functie van (voorschoolse) kinderopvang en regisseert en faciliteert de kwaliteit en toegankelijkheid van het aanbod aan voorschoolse kinderopvang. 1.4.1 Actiepunten: • Het digitaal loket wordt behouden, verder uitgebouwd en geoptimaliseerd. • De samenwerking met de toeleiders wordt versterkt. • We stimuleren het kwalitatief en toegankelijk (betaalbaar, divers opnamebeleid) karakter van de bestaande en nieuwe kinderopvanginitiatieven; Bestuursnota Stad Leuven 2013-2018

100 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication