11

CONTINU VERBETEREN DANKZIJ SUSTAINABLE ASSET MANAGEMENT Vervangen of renoveren? Het is de vraag die Ruud Poppelaars en zijn collega’s van technisch dienstverlener EQUANS met hun opdrachtgevers steeds weer beantwoorden. Dit op basis van gedegen Asset Management waarbij prestaties, risico’s en kosten continu worden gewogen. Hoe Asset Management zich ontwikkelt, verschilt per sector, zo ervaart Ruud vrijwel elke dag. Zijn advies: kijk over branches heen en heb het lef om te leren van elkaar. Auteurs: Ruud Poppelaars, programmamanager Sustainable Asset Management binnen EQUANS (de nieuwe naam van ENGIE Services) - in samenwerking met tekstschrijver Sandra Kagie (Sanscript Tekstproducties). R uud Poppelaars is als programmamanager binnen EQUANS verantwoordelijk voor de ontwikkeling van Asset Management. Dit in opdracht van en samen met zijn operationele collega’s die in heel Nederland actief zijn voor opdrachtgevers in de industrie, infra- en utiliteitsmarkt. EQUANS beheerst het complete traject van ontwerp, realisatie, onderhoud en beheer van elektrotechnische en werktuigbouwkundige installaties. Binnen de integrale scope die de aanpak van de technisch dienstverlener kenmerkt, wordt de vraag ‘vervangen of renoveren’ beantwoord door Asset Management centraal te stellen en hierbinnen de factoren prestaties, risico’s en kosten steeds weer tegen elkaar af te zetten. Zo kunnen opdrachtgevers de juiste keuzes maken. Wat de EQUANS-aanpak bovendien kenmerkt, is de koppeling van duurzaamheid met Asset Management. Dit in het kader van de duurzame transitie. Een combinatie die leidt tot Sustainable Asset Management (SAM). Als eigenaar van technische installaties kun je anno 2021 niet meer investeren zonder oog te hebben voor duurzame doelstellingen. Wanneer je nadenkt over risico, prestaties en kosten wil je immers niet iets neerzetten dat over vijf jaar is achterhaald. Tijd voor een degelijke definitie van Asset Management. Hiervoor grijpen we naar de internationale standaard voor Asset Management, de ISO55001. ‘Asset management is het geheel van gecoördineerde activiteiten om werkelijke en potentiële waarde te realiseren met die assets.’ Waarbij je werkelijke waarde moet zien als de boekwaarde van een installatie en de potentiële waarde als de waarde die je nu, maar ook over tien jaar nog uit een installatie kunt halen door er slim mee om te gaan. Denk aan het gebruik van data op basis waarvan je bijvoorbeeld voorspellend onderhoud kunt gaan plegen. Verschillen tussen sectoren Omdat de technisch dienstverlener een brede ervaring heeft met Asset Management, juist in de verschillende sectoren, ziet zij duidelijk verschillen in de aanpak ervan tussen deze sectoren. Een interessante vraag is nu of zij van elkaar kunnen leren. We beschouwen in dit artikel de sectoren utiliteit, industrie en infra. In de praktijk blijkt dat de utiliteitsmarkt het verst is als het gaat om samenwerking op het vlak van Asset Management. Daarin durven organisaties in deze markt samen met service providers en leveranciers van installaties ver te gaan. Denk aan het geven van prestatie verantwoordelijkheid voor energiecentrales en DBMO partnerships met ziekenhuizen. De industrie durft dit soort samenwerkingen daarentegen nog nauwelijks aan. Het werk dat zij uitbesteden aan een service provider is van oudsher veel meer taakgestuurd. Ze durven dus minder verantwoordelijkheden uit te besteden en minder los te laten. Al worden her en der voorzichtig stappen gezet. Wat de industrie bijvoorbeeld wél heel goed kan, is het onderbouwen van de noodzaak van bepaalde investeringen in onderhoud. Dit op basis van gedegen risicomanagement. Zo kan een industrieel bedrijf je precies vertellen wat een uur stilstand kost. En ze weten vervolgens ook precies dat ze drie uur stilstand voorkomen wanneer ze nu dit specifieke onderhoud doen. Waarde en doelstellingen van onderhoud zijn binnen de industrie dus volstrekt helder. Iets dat binnen de utiliteit weer een veel lastiger verhaal is omdat een begrip als comfort voor medewerkers, bewoners of bezoekers bijvoorbeeld een veel subjectiever gegeven is dan de stilstand van een machine of productielijn. Toch kan de utiliteit op dit vlak van onderbouwing nog heel wat leren van de industrie. 00: 11

12 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication