0

In dit nummer: De waarde van welzijn Beeld en cijfers van coronajaar 2020 Mensen maken Nederland Gigaproject: kinderopvangtoeslagaffaire

Leerwerkproject Learn2Work viert 10-jarig bestaan De medewerkers van Learn2Work begeleiden jaarlijks meer dan 50 jongeren in hun terugkeer naar school of werk. In het jubileummagazine van april 2021 vertellen jongeren wat Learn2Work voor hen heeft betekend en waar ze nu staan. Het jubileummagazine is te vinden op www.deschoor.nl/learn2work. 2 Schoormagazine zomer 2021

Redactioneel We ontkomen er niet aan dat de impact van corona ook in dit Schoormagazine een prominente plek inneemt. Op de middenpagina’s treft u een compacte terugblik aan op coronajaar 2020. Een jaar geleden werden we verrast door het coronavirus en hebben we ons in allerijl moeten aanpassen aan de veranderde omstandigheden. Nu, een jaar later heeft het coronavirus ons nog steeds in zijn greep. Gelukkig hebben we ook veel geleerd en hebben we kans gezien onze dienstverlening voor Almeerders op peil te houden en zelfs te vernieuwen. Toch kijken we uit naar het moment waarop we weer enigszins terug kunnen naar normaal. En dan vooral naar het moment waarop we elkaar weer volop in het echt kunnen ontmoeten. Elkaar online ontmoeten is een groot goed, maar elkaar echt ontmoeten is nog altijd beter! In dit Schoormagazine vragen we u aandacht voor al die honderden vrijwilligers die zoveel betekenen voor de Almeerse samenleving. Dit jaar is het het Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet. Elke maand vragen we een vrijwilliger te vertellen over zijn of haar vrijwillige inzet. Hun verhalen zijn te vinden op onze vernieuwde website deschoor.nl. Een bijzonder en groot project ondersteuning aan de vele is onze gedupeerden van de kinderopvangtoeslagaffaire. In het interview met Kathy, Iris en Saskia meer hierover. En voor wie het nog niet heeft gehoord, we zijn met de podcastserie …In Almere gestart waarin de naar Almere nieuwsgierige podcastmaker Eelco Visser de luisteraar meeneemt in zijn ontdekkingstocht door Almere. We hebben hem uitgenodigd om als gastcolumnist hier iets over te schrijven. En elk Schoormagazine vragen we collega’s naar hun mooiste moment in het werk. Die oproep heeft ook dit keer veel warme en enthousiaste momenten opgeleverd. Dit en nog veel meer is te lezen in deze editie die we vooralsnog zowel op papier als digitaal via onze website publiceren. Ik wens u veel lees-, luister- en kijkplezier en een mooie zomer toe. Gerard Boekhoff directeur-bestuurder De Schoor WEBSITE www.deschoor.nl IN 2020: 381.650 PAGEVIEWS FACEBOOK www.facebook.com/deschooralmere 2.224 VOLGERS 1.953 VIND-IK-LEUK TWITTER www.twitter.com/deschoor 1.880 VOLGERS LINKEDIN https://nl.linkedin.com/company/deschooralmere 1.785 VOLGERS #deschoorwelzijninalmere @deschoor #deschooralmere Redactie: Wyanne Huitema en Eva Overbeek Interviews en fotografie: Eelco Visser, Ilse Ruijters, Motema Media, Monavid, medewerkers en vrijwilligers van De Schoor Vormgeving: 101procentesther Schoormagazine zomer 2021 3 www.facebook.com/deschooralmere COLOFON Schoormagazine, Meedoen in Almere verschijnt tweemaal per jaar en is een uitgave van De Schoor, Welzijn in Almere Haagbeukweg 153 1318 MA Almere 036-5278500 INHOUDSOPGAVE 3 Redactioneel 4 Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet 2021 5 De waarde van welzijn 6 Buurtcentrum Het Kardoes: het gesprek als core business 8 Beeld en cijfers van coronajaar 2020 14 Gastcolumn van podcastmaker Eelco Visser 14 Medewerkerscolumn: Omschakelen naar online 15 Meedoen aan de maatschappelijke diensttijd 16 Gigaproject: kinderopvangtoeslagaffaire 17 Korte berichten 18 Mijn mooiste moment 20 Adressenoverzicht

Mensen maken Nederland Vrijwilligerswerk is er ook voor jou! 2021 is uitgeroepen tot Nationaal Jaar van de Vrijwillige Inzet: een mooie kans om te laten zien hoe divers en belangrijk vrijwilligerswerk is voor de maatschappij. Ook dat vrijwilligerswerk laagdrempelig, leuk en leerzaam is. Jos, Thea en Jane vertellen er meer over. Nieuwsgierig? Lees hier enkele citaten uit deze verhalen en bezoek voor het vervolg www.deschoor.nl/vrijwilligeinzet. Jos Epping, vrijwilliger Ouderenwerk “Je inleven in de ander. Jij als vrijwilliger én de bezoeker krijgen er veel voor terug. En dat is het mooie van vrijwilligerswerk. Mensen komen vanachter de geraniums vandaan en voelen dat zij wat betekenen. Tijdens een bijeenkomst van GrandCafé WIJS was er een gesprekje over gezond eten. Aan het eind van de middag vroeg een bezoeker bij het weggaan terloops aan mij waar je in een supermarkt salades kon vinden. lk vind het van vertrouwen getuigen dat dat aan je wordt gevraagd.” Jane, vrijwilliger Buurtbemiddeling “Als vrijwillige buurtbemiddelaar word je gefaciliteerd om te blijven leren. Op die manier ben je altijd up-to-date als je een ander helpt. Het samenzijn met collega-buurtbemiddelaars is ook gezellig. Je leert de stad en dat wat er in buurten speelt, beter kennen. Met het doen van vrijwilligerswerk is mijn verbondenheid met de stad toegenomen.” Thea Tadema, vrijwilliger Taal in de Wijk “Vrijwilligerswerk geeft mij een voldaan gevoel: het is prettig om actief deel te nemen aan de maatschappij en daarbij andere mensen te kunnen helpen. Het is ook fijn dat ik mijn ervaring en plezier in het lesgeven kan gebruiken. Als cursisten dan ook enthousiast zijn en actief meedoen, is dat een cadeautje.” 4 Schoormagazine zomer 2021

De waarde van welzijn Gerard Boekhoff, directeurbestuurder De Schoor over de waarde van welzijn: “De coronatijd laat zien dat in verbinding zijn van wezenlijk belang blijkt voor iedereen.” Onze samenleving gaat al ruim een jaar gebukt onder de coronacrisis. Deze tijd heeft iets belangrijks duidelijk gemaakt. Als het er echt op aan komt, missen we de verbinding met elkaar. Het is een van de lessen die directeur-bestuurder Gerard Boekhoff trok uit ruim een jaar coronatijd. “Iemand ontmoeten, naar vrienden en familie kunnen gaan, een arm om iemand heen slaan; het kan niet langer zomaar. Nu blijkt hoezeer we dat missen. Wat wij als De Schoor meedoen noemen, in verbinding zijn met elkaar, blijkt dus iedereen. Niet alleen voor mensen die een steuntje in de rug nodig hebben, maar voor alle inwoners. Omdat iedereen in een normaal functionerende samenleving iets voor een ander kan betekenen. Daarom is het ook belangrijk te investeren in welzijn.” Gelaagdheid Gerard noemt bewust het woord investeren. “Ik vind dat we ook in welzijn zouden moeten spreken over investeren en niet over subsidiëren. Dat doen we immers ook bij onderwijs, zorg of stadsvernieuwing. Onderzoek laat bovendien zien dat juist investeren in welzijn enorm loont. De Britse krant The Guardian kopte dat sociaal werk de snelst groeiende beroepsgroep ter wereld is, vooral in landen waar weinig geld is voor zorg. Daar voorkomen ze stevige zorguitgaven door te investeren in welzijn.” Gerard vindt het financiële argument het minst interessante. Liever vertelt hij mooie verhalen die de waarde laten zien. “Neem ‘Be a Model’; meiden van 11, 12 en 13 jaar die zes middagen bezig zijn met make-up. Leuk denk je dan; wat een plezier voor die meiden. van wezenlijk belang voor En leuk ook dat ze leren make-uppen. Maar ze leren in die zes middagen ook hoe ze zichzelf kunnen presenteren. Wat ze van zichzelf laten zien en hoe ze dat in de hand houden, bijvoorbeeld op social media. Dat het niet altijd bloot hoeft te zijn en met veel make-up. Feitelijk gaat het ook over hun seksualiteit. Als je het zo afficheert, doet niemand mee. Nu wel en na zes leuke bijeenkomsten zijn die meiden een stuk wijzer. Dat is de gelaagdheid van het welzijnswerk, waarbij ‘samen iets leuks doen’ bijna altijd een middel is en geen doel op zich. Ook bij een sportactiviteit. Wie geeft de bal niet af? Wie doet er aarzelend of helemaal niet mee? Van wie zijn er ouders of broertjes en zusjes? Sociaal werkers zien deze signalen als haakjes om contact te maken en iets te kunnen betekenen als dat gewenst of nodig is. Ze helpen mensen op weg zodat ze zelf weer verder komen. Als wij ons werk goed doen, merkt niemand dat. Dat is een lastige “ Ik vind dat we ook in welzijn zouden moeten spreken over investeren en niet over subsidiëren ˮ spagaat, omdat we ook graag de waarde van ons werk willen delen.” Vroegdoen Gerard is blij met hoe de gemeente al 32 jaar naar welzijn en De Schoor kijkt. “Ook in het nieuwe welzijnskader wordt de waarde van welzijn erkend. Maar de gemeente heeft het financieel moeilijker en moet aan een aantal wettelijke taken voldoen. Dat is bij welzijn niet het geval. In tijden van schaarste wint, vaak vanuit het medische model, het ‘dringende’ het van het ‘belangrijke’. Het dringende is vaak individuele zorg, terwijl het belangrijke gaat over wat er op termijn voor de samenleving belangrijk is. Daar heeft sociaal werk een rol in. Dat is niet gericht op een gebrek, op alleen het probleem, zoals de zorg. Als je een been breekt, zegt niemand dat uw arm nog wel prima werkt. Voor veel zorg werkt het dus prima om van het gebrek uit te gaan. Bij welzijn gaat het dieper, zie je én het probleem én zoek je de oplossing in wat er wél kan. Ik gebruik zelf wel eens het woord ‘vroegdoen’. We signaleren iets, zijn alert en doen! Niet vanuit een gebrek, maar vanuit wat er juist wel mogelijk is.” Schoormagazine zomer 2021 5

Buurtcentrum Het Kardoes: het gesprek als core business Buurtcentrum Het Kardoes is van en voor de bewoners van Staatsliedenwijk. Van tienermoeder tot senior, van Hollands glorie tot statushouder; op een gemiddelde dag lopen zomaar 50 bezoekers in en uit. Sociaal beheerder Sihame El Bassa is trots op haar veilige plek. “Hier mag iedereen zichzelf zijn.” “Voor veel bewoners is Het Kardoes hun tweede thuis,” vertelt Sihame. “Hier hoeven ze even niet partner, vader, moeder of ‘kind van’ te zijn, maar kunnen ze iets voor zichzelf doen.” Ze noemt activiteiten als de knutselclub, de Participatiefabriek en de jaarlijks terugkerende Burendag, maar onderstreept dat mensen ook zomaar binnen mogen lopen voor een kopje koffie en een praatje in de gezellige Buurtkamer. Sihame: “Als sociaal beheerder is ‘het gesprek’ mijn core business. Het gesprek tussen bewoners onderling – hier vinden wijkbewoners nieuwe vrienden die ze om hulp kunnen vragen, of zelf kunnen helpen – maar ook mijn eigen gesprek met de bewoners en met verschillende netwerkpartners. We organiseren activiteiten altijd op basis van vraag. Wat speelt er? Waar is behoefte aan? En wat zou jij, als bewoner van Staatsliedenwijk, zelf willen organiseren voor de buurt? Dat creëert ownership.” Het gesprek als core business Jan-Rienk Heuving is opbouwwerker bij De Schoor en zit in het wijkteam. Hij en Sihame sparren vaak. Jan-Rienk: “We bespreken dan wat er actueel is en hoe we gebruik kunnen maken van elkaar. Juist in de verbinding zit onze kracht. Laatst wees ik een 80-jarige heer op Het Kardoes. Hij heeft groene vingers, maar ook last van eenzaamheid. Hij verzorgt nu het groen in en om het buurtcentrum. Dat geeft hem veel voldoening. Andersom komt ook voor. Dan pikt Sihame signalen op en speelt ze die door naar mij.” Sihame: “Klopt. Juist in coronatijd vertelden mensen me dat 6 Schoormagazine zomer 2021 de muren op hen afkwamen en dat ze depressief raakten. Het is lastig om dan de grens van mijn taak als sociaal beheerder van mijn menszijn los te koppelen. Dan is het goed om even pas op de plaats te maken en de collega’s, zoals Jan-Rienk, in te schakelen die de bezoekers goed verder kunnen helpen.” De hele wereld komt hier voorbij De kracht van Het Kardoes zit volgens Sihame en Jan-Rienk in de diversiteit van de bezoekers. Sihame: “De hele wereld komt hier voorbij, we zijn echt een afspiegeling van de wijk.” Daarnaast zorgen zij dat de activiteiten laagdrempelig zijn. “Zo worden onze conversatielessen gegeven door een Marokkaanse juf die Nederlands als tweede taal heeft. De boodschap: fouten maken mag en gebeurt ons allemaal.” JanRienk noemt als mooi voorbeeld de buurtlunch. “Eten verbindt. Voor een euro mogen mensen aanschuiven en krijgen zij een warme maaltijd, bereid door vrijwilligers. Kun je dit bedrag niet opbrengen? Dan schuif je gratis aan. Ergens gaan eten is een heel laagdrempelige manier om het buurtcentrum in te stappen. De lunch werd trouwens zo populair dat er nu twee keer per week wordt bereid en in coronatijd bezorgden we aan de deur.” Zonder vrijwilligers geen búúrtcentrum Voor Sihame zijn haar netwerkpartners heel belangrijk, maar wanneer ze het heeft over haar 40 vrijwilligers begint ze te stralen. Sihame: “Zij zetten zich belangeloos en kosteloos met al hun liefde in. Ik doe veel voor hen; zit op mijn vrije woensdag rustig twee uur met hen te appen als ze vragen hebben, maar zij doen ook zoveel voor ons. Het is zo mooi om te zien hoeveel (nieuwe) energie mensen hebben.” Buurtkamers Almere telt nu vijf Buurtkamers, gevestigd in de buurtcentra. Buurtbewoners worden er warm welkom geheten door vrijwilligers. Onder het genot van een kopje koffie/thee ontstaan vaak verrassende, nieuwe initiatieven voor de buurt. “ Voor veel bewoners is Het Kardoes hun tweede thuis ˮ

Beeld en cijfers van coronajaar 2020 2020 heeft bijna geheel in het teken gestaan van de coronapandemie. Net als de hele wereld hebben we ons snel, creatief en flexibel aan moeten passen om er te zijn voor de Almeerders. Lees, luister en kijk mee op: www.deschoor.nl/corona. 241 medewerkers (193,7 fte) 27% man 73% vrouw 168 stagiairs 37% hbo 60% mbo 10 906 vrijwilligers € 19,3 miljoen euro Jaaromzet Aantal medewerkers afdeling Wijk & Welzijn Buurtgericht werken (Buurtcentra, Sociaal Cultureel Werk en Ouderenwerk) 31 Participatiefabrieken Opbouwwerk Maatschappelijk Werk Sociaal Raadslieden 7 Jongerenwerk 25 29 6 Maatwerk Ondersteuning SchuldStabilisatie (MOSS) 16 Poppodium de Meester 4 Sport 17 Staf en ondersteunende diensten 29 Schoormagazine zomer 2021 7 25 Aantal medewerkers afdeling Jeugd Kinderwerk Het Jonge Kind 18 32 medewerkers met een wsw-indicatie

Peuters & kleuters Kinderen Jong beginnen Onze pedagogisch medewerkers hebben met de voor- en vroegschoolse programma’s Instapje, MiniSamenspel, Opstap(je) en VVE Thuis meer dan 600 kinderen en hun ouders ondersteund. Voor ouders én medewerkers werd whatsapp en videobellen gemeengoed en bleken instructiefilmpjes een gouden greep. Educatieve wandelingen met ouder en kind maakten fysieke ontmoetingen mogelijk. Leren én spelen Waar veel activiteiten niet door konden gaan, zijn de kinderwerkers onvermoeibaar, inventief en creatief aan de slag gegaan en gebleven in de wijken, buiten in de openbare ruimte, op scholen ter ondersteuning van de noodopvang en in de dagarrangementen. Eldorado voor kinderen De jeugdlanden waren extra open op zondag en in de winterperiode. Het nieuwe Jeugdland Haven in het Uithofpark opende in september. De Droomspeelbus organiseerde sport en spel in buurten en wijken. Speeltuin De Speelhaven ontving veel jonge bezoekers en hun ouders. Nieuwe website: coachesvvealmere.nl De coaches VVE hebben diverse workshops en trainingen verzorgd. Een deelnemer: “De coaches hebben heel veel kennis en ervaring. De workshop Interactievaardigheden is de basis voor kwaliteit binnen de kinderopvang! Daar zou iedereen eigenlijk verplicht aan deel MOETEN nemen.” Almeers kinderwerk toonaangevend Het Almeers kinderwerk stond meermaals in de landelijke publiciteit. Teamleider Els Spraakman: “Ik ben er heilig van overtuigd dat hoe jonger je begint, hoe meer “winst” je kunt behalen; zowel qua welzijn en ontplooiingskansen als financieel. Op latere leeftijd repareren is voor kinderen zélf akelig en leidt bovendien tot hogere zorgkosten.” Ze vervolgt: “Dagelijks bieden wij kwetsbare kinderen in hun eigen buurt een veilige en vertrouwde plek, waar ze een paar uur verlost zijn van hun vaak complexe thuissituatie. Daarmee geeft het kinderwerk hen handvatten om de “cirkel van overerving” te doorbreken. De overerving van armoede bijvoorbeeld. We laten ze het belang van scholing en opleiding zien, maar ook dat het niet verstandig is om op je veertiende een kind te krijgen. Zo op het oog biedt het kinderwerk misschien vooral leuke activiteiten aan. Die zijn echter geen doel op zich, maar een middel voor het ontwikkelen van bijvoorbeeld sociale vaardigheden en talenten.” 8 Schoormagazine zomer 2021 Beeld van coronajaar 2020

Jongeren Veel inzet jongerenwerk, maar dan anders De coronapandemie beïnvloedde en beïnvloedt het leven en welzijn van jongeren sterk. Jongerenwerkers organiseerden meer kleinschalige activiteiten in en om de jongerencentra. Jongeren vonden een luisterend oor bij de jongerenwerkers: op straat, in de jongerencentra, via de Jongerentelefoon, social media en vele (172) deurbezoeken. Zichtbaar op straat Ambulant jongerenwerkers hielden op straat contact met de jongeren en stonden hen terzijde: 22.123 contactmomenten met bijna 400 jongeren op 81 hotspots. Jongeren zijn meer dan 2.000 keer doorverwezen naar zorg, werk, opleiding of activiteiten. Jongerenparticipatie online De verschillende jongerenraden Young Movement (YM), Jongerenraad Almere (JRA) en Jongeren Veiligheid Stadshart Almere (JVSA) bleven vooral online actief. Door het wegvallen van evenementen was het lastig de moed erin te houden. Poppodium de Meester Van grootse concerten en evenementen naar succesvolle intieme en online concerten. Nieuwe initiatieven zijn ontplooid als Front row sessies, Meesterlijke popquizzen en Hybride concerten. Het project Muziekmaatjes waarbij jongeren muziekinstrumenten kunnen lenen en online les krijgen, is financieel mogelijk gemaakt door Rabobank Almere. De Meester telde 11.000 bezoekers (grotendeels online), 49 concerten, 30 vrijwilligers en 15 stagiairs. Kracht van Jongerenwerk September 2020 heeft de Hogeschool van Amsterdam de bundel Jongerenwerkers werken aan preventie uitgebracht waarin drie portretten van jongerenwerkers van De Schoor zijn opgenomen. De portretten geven inzicht in de leefwereld van jongeren die opgroeien in kwetsbare situaties. Begin 2021 volgde een wetenschappelijk artikel in Child and Adolescent Social Work Journal. Leerwerktraject Learn2Work Lessen gingen online door en er waren deur- en huisbezoeken. Betekenisvolle activiteiten waren de challenges op gebied van sport en spel en - dankzij fondsen - het verzorgen en bezorgen van voedselpakketten aan gezinnen/jongeren die het moeilijk hadden. De samenwerking met het Jongeren Perspectief Fonds is van start gegaan om jongeren met financiële problemen te ondersteunen. Er zijn 29 jongeren uitgestroomd naar werk of opleiding. Schoormagazine zomer 2021 9 Beeld van coronajaar 2020

Volwassenen Wijs met je wijk Opbouwwerkers richten zich op verminderen van eenzaamheid, tegengaan van armoede, vergroten van sociale cohesie, bevorderen van gezondheid en veiligheid. Ze ondersteunen duizenden Almeerders die actief zijn in en voor hun eigen wijk. In de wijken zijn, met en door bewoners, uiteenlopende en hartverwarmende acties ondernomen: kerstkaarten van kinderen voor senioren, samen zwerfvuil opruimen, wijkkranten opzetten, buurtbezoeken afleggen, muzikale intermezzo’s op straat, ommetjes lopen, en nog veel meer! Welzijn op Recept In Welzijn op Recept werken De Schoor en Zorggroep Almere nauw samen waarbij de huisarts mensen doorverwijst naar een welzijnscoach. Welzijn op Recept is er voor die mensen die weer even op de rit moeten komen en een praktisch steuntje in de rug nodig hebben. 2020 telde ruim 20 meldingen. Mooi Zo Goed Zo Wijkteams De meeste opbouwwerkers en maatschappelijk werkers van De Schoor zijn werkzaam in de wijkteams, waar zij teams vormen met medewerkers van VMCA, MEE en de gemeente Almere. Het effect van corona was duidelijk zichtbaar in de meldingen – eerst een daling, daarna een stijging – en de aard van de dienstverlening: meer online én outreachend. In de loop van 2020 speelden intern de doorontwikkeling naar een nieuw dienstverleningsconcept én de clustering van de wijkteams met ingang van 2021. Coronamaatjes Met de Facebookgroep Coronamaatjes Almere matchten de opbouwwerkers samen met hun collega’s in de wijkteams vanaf de eerste lockdown acute hulpvragen en spontaan hulpaanbod van bewoners per wijk. Meer dan 2.000 bewoners zijn geholpen of ingezet om hulp te verlenen. Mooi Zo Goed Zo, een vorm van stedelijk opbouwwerk, stimuleert het maatschappelijk betrokken ondernemen in Almere op tal van manieren. MZGZ kreeg 88 aanvragen, waarvan circa de helft gerealiseerd kon worden. Opvallend was de toename - vanwege corona - van individuele hulpvragen. Zo wisselde bijvoorbeeld een rolstoel door bemiddeling van MZGZ van eigenaar. In 2020 bestond MZGZ 25 jaar waaraan vooral via social media aandacht is besteed. Repair cafés De 43 vrijwilligers hebben slechts 14 van de ruim 100 geplande Repair cafés kunnen organiseren, maar hebben in plaats daarvan op Facebook reparatiefilmpjes gedeeld en/of op afspraak noodreparaties verricht voor mensen met een kleine beurs. Rommelroutes In de zomer hebben 15 Rommelroutes plaats kunnen vinden. De Facebookgroep van de Rommelroutes is met 700 mensen fors gegroeid naar nu 2.000 leden. Ze zijn aangemoedigd om hun spullen niet zomaar weg te gooien, maar weg te geven, her te gebruiken of te ruilen. 10 Schoormagazine zomer 2021 Beeld van coronajaar 2020

Volwassenen Buurtkamers: huiskamer voor de buurt Buurtbewoners hebben ruim 14.000 bezoeken gebracht aan een van de 5 buurtkamers om een kopje koffie te drinken, mee te doen aan activiteiten, andere buurtbewoners te ontmoeten en samen initiatieven te nemen voor een prettigere buurt. De buurtkamers zijn zoveel mogelijk open gebleven. Een bezoeker: “Het voelt voor mij als een tweede thuis. Daarom wil ik mij inzetten om andere buurtbewoners zich ook zo thuis te laten voelen op deze mooie plek.’’ Buurtlokaal Buurtsuper De buurtkamer van De Inloop is eind 2020 tijdelijk verplaatst naar buurtlokaal Buurtsuper, een mooie samenwerking tussen de buurtkamer, het buurtlokaal en het wijkteam. In de kerstvakantie konden kwetsbare inwoners met een zeer klein eigen netwerk hier terecht. Gedachtenkamer voor jonge mensen met dementie De Schoor en Zorggroep Almere zijn samen in buurtcentrum De Draaikolk een Gedachtenkamer gestart om jonge mensen met (beginnende) dementie en hun mantelzorgers te ondersteunen. De deelnemers organiseren zelf activiteiten om samen een fijne tijd te hebben. Streven is om de stap naar geïndiceerde zorg uit te stellen en indien nodig de weg er naartoe te vergemakkelijken. Taal in de Wijk De vrijwilligers van Taal in de Wijk helpen bewoners die de Nederlandse taal onvoldoende beheersen. Omdat de lessen veelal fysiek niet door konden gaan en de animo voor online lessen beperkt was, kijken de 38 vrijwilligers en 245 deelnemers er reikhalzend uit naar elkaar weer veilig te kunnen ontmoeten. We hebben geïnvesteerd in online scholing en filmpjes gemaakt om de coronamaatregelen uit te leggen: het Klare Taal Corona Journaal en Klare TaalTIPS. Taalakkoord Met het tekenen van het Taalakkoord september 2020 hebben diverse lokale organisaties met elkaar afgesproken om zich extra in te zetten voor het terugdringen van laaggeletterdheid in Almere en om daarbij samen te werken. Buurtbemiddeling Coronajaar 2020 bracht 30% meer en complexere meldingen (321) dan 2019 (245) en gelukkig veel (198) geslaagde interventies. Bemiddelingsgesprekken waren soms telefonisch vanwege de maatregelen en ter bescherming van de ruim 40 vrijwillige buurtbemiddelaars. Ook is meer ingezet op preventie via artikelen in de krant en blogs online. Buurtcentra in coronatijd Helaas waren de buurtcentra regelmatig een periode dicht tot verdriet van vele bezoekers. Ook omdat de vrijwilligers – die ruim 90% van de openstelling voor hun rekening nemen - zelf tot de kwetsbare groep behoorden. Daarentegen zijn juist activiteiten voor de meest kwetsbare groepen zoveel mogelijk doorgegaan, vanzelfsprekend binnen de coronamaatregelen. Online hielden de beheerders contact met vrijwilligers en bezoekers wat als bijzonder prettig is ervaren. De sluiting van de buurtcentra is benut voor grote schoonmaak, aanpassingen aan de anderhalvemetersamenleving en kleine verbouwingen. Denken in mogelijkheden Een voorbeeld. Het jaarlijkse buurtfeest kon niet doorgaan in buurtcentrum Meenten & Grienden. In plaats daarvan organiseerden de vrijwilligers samen met de beheerder en het wijkteam een goed bezocht kinderfestijn. Cultuurverbinder en De Glasbak Omdat veel culturele activiteiten niet door konden gaan, heeft de cultuurverbinder i.s.m. collega’s en vrijwilligers diverse kleinschalige evenementen in de buitenlucht georganiseerd. Schoormagazine zomer 2021 11 Beeld van coronajaar 2020

Volwassenen Participatiefabrieken passen zich aan De Participatiefabriek begeleidt mensen met een vaak grote afstand tot de arbeidsmarkt richting werk. Via de twee Participatiefabrieken stroomden in een sterk veranderende arbeidsmarkt meer dan 20 deelnemers uit naar een baan, opleiding of vrijwilligerswerk. Gedurende hun traject zetten de deelnemers zich in voor de samenleving. In de loop van het jaar kregen de programma’s een meer hybride karakter: intensief online contact waar mogelijk, fysieke aanwezigheid wanneer noodzakelijk. Met diverse filmpjes en verhalen laten de Participatiefabrieken zien wat ze te bieden hebben. Zie www.departicipatiefabriek.nl. Sociaal Raadslieden Almeerders met een inkomen tot € 300 boven de bijstandsnorm en mensen met problematische schulden kunnen een beroep doen op sociaal raadslieden. Zij riepen 1.061 keer de hulp in van de sociaal raadslieden. Almeerders kregen telefonisch, online óf in complexe situaties fysiek op kantoor of spreekuur informatie en advies over zaken als inkomstenbelasting, toeslagen, loon en uitkeringsbeslagen, belastingvorderingen en schulden. Maatwerk Ondersteuning SchuldStabilisatie (MOSS) PLANgroep heeft 466 cliënten doorverwezen naar MOSS, de maatschappelijk werkers die gespecialiseerd zijn in ondersteuning bij schulden. Dat doet PLANgroep als eerst andere problemen moeten worden opgelost voordat de cliënt in een schulddienstverleningstraject kan komen. Na een tijdelijke daling aan het begin van de pandemie stegen de hulpvragen fors aan het eind van 2020. De 13 medewerkers hebben in totaal 565 hulptrajecten opgepakt. Een deelnemer: “De PF is een verrijking van mijn leven. Ik voel mij weer nuttig en waardevol. Ik heb ook toegevoegde waarde voor anderen in het project. Ik ben weer aan het leren. Ik ben uit mijn isolement gekomen. Ik heb het gevoel dat ik uit een gevangenis ben gekomen. Ik ben dankbaar dat ik ben doorverwezen door het wijkteam naar de PF.” Een trajectbegeleider: “Mevrouw heeft veel baat bij de conversatielessen en merkt dat haar spreken is verbeterd. Ze leert ook graag over Nederlandse gewoonten en de cultuur. Bij de empowermenttraining leert ze over vrijwilligerswerk en wordt ze uitgedaagd te denken over wat zij voor werk wil gaan doen in de toekomst.“ Kinderopvangtoeslagaffaire (KOT) De KOT-affaire speelt ook in Almere. Sociaal raadslieden en medewerkers Ondersteuning Schuldstabilisatie (MOSS) verleenden hulp aan gedupeerden. In 2021 verwachten we een forse toestroom aan hulpvragen. Vroeg Eropaf bij dreigende schulden Bij Vroeg Eropaf gaan hulpverleners bij dreigende schulden zelf naar de mensen toe in plaats van andersom. Na een tijdelijke stop in maart is Vroeg Eropaf doorgegaan in aangepaste vorm: meer telefoontjes in plaats van huisbezoeken. 49 van de 71 trajecten zijn succesvol afgesloten. Financiën in de spreekkamer Het project Financiën in de spreekkamer is in 2020 afgerond. Financiële problemen en gezondheidsklachten hangen sterk samen. In dit project is uitgezocht hoe huisartsen patiënten met schulden kunnen helpen door hen in een vroeg stadium adequaat door te verwijzen richting schuldhulpverlening. Almeerse huisartsen hebben ruim 50 mensen doorverwezen naar MOSS, waarvan er 30 in een schuldhulpverleningstraject zijn gekomen. 12 Schoormagazine zomer 2021 Beeld van coronajaar 2020

Sportievelingen Senioren Buurtsportcoaches en combinatiefunctionarissen Sport Sporten draagt bij aan een gezonde leefstijl én aan meer sociale cohesie in de wijk. De sportmedewerkers kregen jong en oud op creatieve en innovatieve wijze duizenden keren in beweging! Met filmpjes via Omroep Flevoland. Via digitale programma’s via appgroepjes en Facebook. Peuter- en kleuterdans. Challenges op social media. Balkondansen voor senioren. En nog veel meer! Sportieve samenwerking van grote waarde Het team Sport heeft veel samengewerkt met Schoorcollega’s in de wijk, met onderwijs, met sportverenigingen en diverse organisaties. Mooi voorbeeld is het Tasjesproject i.s.m. Jeugdfonds Sport & Cultuur: meer dan 500 tasjes met sport- en spelmateriaal zijn uitgedeeld aan de jeugd. WegWijs in Almere Weliswaar minder dan in 2019, maar vrijwilligers bezochten toch nog ruim 100 senioren en spraken er ruim 150 aan de telefoon om hen wegwijs te maken in wat Almere voor hen te bieden heeft. Ook de digitale maandelijkse nieuwsbrief aan ca. 1.000 abonnees en de samenvatting ervan in Almere Deze Week boden senioren een schat aan informatie. GrandCafé WIJS Een laagdrempelige dagbesteding voor mensen met (beginnende) dementie en cognitieve problemen in Corrosia in Haven. Normaliter twee ontmoetingsmomenten per week. In coronatijd op wisselende momenten open vanwege de beperkende maatregelen. De Gedachtenkamer In de Gedachtenkamer in buurtcentrum Cobra kunnen Almeerders met geheugenproblematiek of dementie en hun mantelzorgers elkaar ontmoeten. Twee keer per week onder begeleiding van vier vrijwilligers en een ouderenwerker. Omdat de Gedachtenkamer niet het hele jaar open kon zijn, vormde “Bakkie aan de deur” een prettig alternatief. Bakkie aan de deur Van de 75-plussers woont 89% zelfstandig en in de loop van 2020 groeide juist bij hen de behoefte aan persoonlijk contact. Bij Bakkie aan de deur gingen de ouderenwerkers op bezoek bij ruim 150 senioren bij de voordeur of in de tuin. Laagdrempelig, eenvoudig en waardevol om zaken te bespreken en vragen te beantwoorden. Ter illustratie: #StayathomeAlmere Samen met Talent in Opleiding en Sciandri hebben we de hashtag #stayathomeAlmere in het leven geroepen. Deze sloot aan bij de wereldwijde #stayathomechallenge. We plaatsten op social media oefeningen voor thuis, demo’s, filmpjes en challenges. De gezamenlijke hashtag zorgde ervoor dat de inwoners verbinding zagen en dat de berichten makkelijk waren terug te vinden. Tijdens de eerste lockdown plaatsen de sportmedewerkers elke dag om 9.30 uur een challenge op de Facebookpagina van de Combinatiefunctionarissen Sport. Bezoekers konden door de challenge aan te gaan en hun filmpje te plaatsen kans maken op een voetbal, beschikbaar gesteld door een sponsor. Elke avond tussen 21.00 – 21.30 uur werd de winnaar bekend gemaakt. DigiDoeMee DigiDoeMee leent gratis tablets uit aan senioren; vrijwilligers helpen bij het gebruik ervan. Een deelnemer: “Ik heb de smartphone van mijn partner sinds zijn overlijden in de la liggen. Dat is zonde, want het abonnement loopt gewoon door. Ik zag de oproep in de krant voor een leentablet en uitleg en dacht: hup, nu geef je jezelf een schop onder de kont en ga je het gewoon doen. Ik wil leren beeldbellen met mijn kleinkinderen, dingen opzoeken op internet en internetbankieren, zodat ik daar straks niet meer bang voor ben.” Schoormagazine zomer 2021 13 Beeld van coronajaar 2020

Maak kennis met de podcastserie … In Almere Welzijnswerk maakt een verschil in de levens van mensen. Door in de buurt te zijn, dichtbij mensen, door vertrouwen te winnen en te bouwen aan relaties zijn sociaal werkers van grote waarde, (juist) ook in deze tijd. En hoe krijg je dat ‘tussen de oren’ bij inwoners, opdrachtgevers, collega-organisaties en andere samenwerkingspartners? De coronatijd hakt er voor veel mensen enorm in. Naast alle misère zien we ook dingen waar we na coronatijd mee verder kunnen. We missen het fysieke contact met elkaar, maar soms laat een digitaal overleg zich gemakkelijker plannen. Er zijn inwoners in beeld gekomen met wie eerder geen fysiek contact was (te krijgen). We hebben contact weten te leggen en te onderhouden met kinderen en jongeren via social media en met filmpjes, digitale livesessies en challenges. Ook de podcast is zo een gebruikersvriendelijk digitaal instrument en een goed alternatief voor papier nu organisaties steeds meer papierloos werken. Voor de vele thuiswerkers biedt de podcast uitkomst. Je biedt het online aan wat maakt dat het overal, altijd en door iedereen kan worden beluisterd. Met een smartphone luister je een podcast even gemakkelijk onder werktijd, op de fiets, in de auto, tijdens het afwassen als vlak voor een (raads)vergadering! De Schoor laat van zich horen met de podcastserie In Almere. Daarin verken ik als ‘buitenstaander’ Almere op een aantal belangrijke thema’s, zoals Samen leven… In Almere, Opgroeien… In Almere, Vrijwilliger… In Almere of Gezond bewegen… In Almere. Wat doet De Schoor, samen met inwoners en andere organisaties? Omschakelen naar online “Ik ken veel mensen die zeggen: het gaat je niet lukken om in Nederland werk te vinden. Dat zeggen ze omdat het hun ook niet is gelukt. Maar ze kennen gewoon de weg niet. Ik ken de weg ook niet, maar ik geloof wel dat het me gaat lukken. Want jullie kennen de weg en jullie helpen mij.” Toen ik vorig jaar zomer bij de Participatiefabriek kwam werken, zei een deelnemer (43 jaar, afkomstig uit Sierra Leone, na 10 jaar illegaal in Nederland sinds een paar jaar hier met een verblijfsvergunning) dit tegen mij. Ik werk met de doelgroep statushouders en was onder de indruk van zijn woorden en vastbesloten om hem en onze andere deelnemers verder te helpen. Velen van hen hebben een klein netwerk en dreigen juist in coronatijd sneller geïsoleerd te raken. 14 Schoormagazine zomer 2021 Vorig jaar hebben we ons traject geheel moeten aanpassen aan de coronamaatregelen. Voorwaarde medewerkers, dat al onze was vrijwilligers en deelnemers via MS Teams konden communiceren. Mijn collega en twee vrijwilligers vormden een Teams-helpdesk en nodigden de deelnemers net zo vaak een-op-een op locatie uit om te oefenen tot zelfs de minst digivaardige deelnemer lessen kon volgen via MS Teams. De groep statushouders die eind oktober is begonnen, is nu een half jaar bezig in het aangepaste traject. Een mooi moment om te evalueren wat het traject hen oplevert. Een man (32 jaar, afkomstig uit Syrië) vertelt: “Alleen door de Participatiefabriek heb ik nu contact met Nederlandse mensen, ook in coronatijd”. Daar is hij heel blij mee. Niet alleen de taaltrainingen, maar ook de begeleiding gaat door, grotendeels online. “Jullie helpen mij goed en begrijpen echt wat ik wil. Nu hoef ik niet meer alleen te zoeken naar wat ik kan doen. Want ik wil graag werken en nu weet ik wie ik advies kan vragen. Daardoor heb ik minder stress. Ik ben niet meer alleen” vertelt een vrouw (49 jaar, afkomstig uit Ethiopië). Jolanda Homans-Krimp, trajectbegeleider & locatiecoördinator Participatiefabriek En hoe leidt dat tot een stad waar het prettiger samenleven is? De eerste podcasts zijn gereed. Ga naar www.deschoor.nl/podcast of je eigen favoriete podcastapp om de podcastserie In Almere te beluisteren! Eelco Visser, podcastmaker

Meedoen aan de maatschappelijke diensttijd Sinds 2018 wordt in Nederland geëxperimenteerd met MDT. Dat staat voor Maatschappelijke DienstTijd. Jongeren tussen 14 en 27 jaar zetten zich vrijwillig in voor een maatschappelijk doel en doen iets betekenisvols voor een ander. Tijdens hun MDT kunnen jongeren hun talenten ontdekken. Ze ervaren wat ze leuk en minder leuk vinden om te doen. Iets wat hun later wellicht helpt bij het maken van bijvoorbeeld de beroepskeuze. Daarnaast ontmoeten ze allerlei mensen en leggen ze veel nieuwe contacten. Het streven is dat er een landelijk dekkend netwerk MDT gaat ontstaan. Pak je kans in Almere In Almere is vorig jaar een heel netwerk van organisaties opgezet dat MDT aanbiedt. Elf Almeerse organisaties, waaronder Windesheim, De Schoor, VMCA, Humanitas, Het Baken en de gemeente Almere maken deel uit van dit MDT-netwerk. Meer organisaties zijn welkom om aan te sluiten. In deze twee jaar willen we namelijk aan een lokale infrastructuur bouwen die nodig is om MDT in Almere ook in de toekomst te bestendigen. In 2021 is onder naam Pak je kans in Almere daadwerkelijk gestart. De ambitie is dat in twee jaar 365 jongeren een maatschappelijke diensttijd volgen. De jongerenwerkers van De Schoor hebben de opdracht om 100 jongeren te werven en te begeleiden, iets waar zij in 2020 via het project Foodexpress Almere (lees het kader) al ervaring mee hebben opgedaan. Jongeren hebben een stem! De MDT moet een positieve ervaring voor jongeren zijn. Daarom zijn zij al vanaf het begin van de planvorming MDT nauw betrokken. Jongeren met verschillende achtergronden zijn bevraagd op wat ze willen en kunnen. JAMES, Jongeren Almere Met Een Stem, is vertegenwoordigd in de stuurgroep van MDT Pak je kans in Almere. De MDT is een forse stimulans voor een actieve rol van jongeren in de Almeerse samenleving. Jong geleerd, oud gedaan. Vanuit onze jarenlange ervaring met kinder- en jongerenraden weten we hoe de deelnemende jongeren actief en betrokken blijven in en bij hun stad. Vaak zien we ze op latere leeftijd terug als actieve buurtbewoner of vrijwilliger. Bakfiets wordt koek & zopiekar Inmiddels zijn de eerste 14 jongeren van Learn2Work gestart met hun maatschappelijke diensttijd. Zij bouwen een bakfiets om tot een koek & zopiekar en gaan daarmee de wijk in om in gesprek te komen met buurtbewoners om zo de onderlinge betrokkenheid in de buurt te vergroten. Daarmee vergroten ze ook hun eigen vaardigheden en ervaren ze hoe participatie werkt. Meer weten over MDT? neem contact op met beleidsadviseur Alex Boonstra via aboonstra@deschoor.nl. Foodexpress Almere was in coronatijd een voorloper van de MDT. Jongeren, veelal zelf in een kwetsbare positie, zijn van juli tot en met september 2020 in actie gekomen om maaltijden te maken en uit te delen bij gezinnen in hun buurt die in armoede leven. De begeleiding was in handen van jongerenwerkers van De Schoor. Een van de jongeren: “Ik heb geleerd wat ik leuk vind en minder leuk, maar ook dat aan al het leuke werk ook minder leuke kanten zitten. Ik weet nu wat armoede betekent en hoe fijn het is om anderen die het moeilijk hebben te helpen.” “ Het voelt goed om anderen te helpen ˮ Een van de jongerenwerkers: “Het heeft een positieve invloed op het gevoel van eigenwaarde en op hun imago. Het voelt goed om anderen te helpen en het is cool en geeft status, dat werkt ook door op andere jongeren, met name tieners.” Schoormagazine zomer 2021 15

Gigaproject: kinderopvangtoeslagaffaire “Onvoorstelbaar dat zoiets kleins, een automatisch gegenereerd briefje, zo ongelooflijk veel impact kan hebben.” Kathy Rijnders, maatwerker Ondersteuning Schuldstabilisatie bij De Schoor, is een van de welzijnswerkers die gedupeerden van de kinderopvangtoeslagaffaire bijstaat. Dat zijn er mogelijk 1.300 of zelfs meer, hier in Almere. de Wmo. Verwerkingsvragen kan ik vaak zelf oppakken. Hoe lang een traject duurt, verschilt per persoon. De een heeft geen hulp nodig, de ander moet zijn leven weer helemaal opbouwen.” Duidelijkheid, graag Voor de toekomst hopen Rijnders, Westerink en Koenders op duidelijkheid. Westerink: “De Belastingdienst brengt op het nieuws vaak heel stellig goed nieuws naar buiten, maar vervolgens blijken daar allerlei clausules aan verbonden, waardoor gedupeerden nauwelijks nog durven te hopen. Dat maakt het voor hen, en voor ons, niet makkelijker.” Boosheid, wantrouwen, verdriet en radeloosheid. Dat zijn de emoties waar de medewerkers op stuiten. Maatschappelijk werker Iris Koenders: “Dat mensen door de Belastingdienst opeens het label ‘fraudeur’ opgeplakt hebben gekregen en van het ene op het andere moment een schuld van tienduizenden euro’s hadden, raakt alle leefgebieden. Familieleden en vrienden zeiden: “Maar wat de Belastingdienst zegt, zal heus kloppen.” Moeders moesten extra banen nemen, verloren hun woning, raakten geestelijk in de knel; met als gevolg dat veel van hen er niet voor hun kinderen konden zijn op de manier die ze graag wilden. Natuurlijk is het fijn dat er nu, na al die jaren, een financiële compensatie komt, maar deze weegt bij vrijwel geen van de gedupeerden op tegen de totale schade die is geleden.” 300 van de 1.300 gedupeerden bereikt Saskia Westerink is beleidsadviseur bij de gemeente Almere. “We hebben een gigantische klus op ons bord: alle gedupeerden bellen, de mensen die dat willen ondersteunen en gemeentelijke schulden 16 Schoormagazine zomer 2021 bevriezen – wellicht kunnen we die later kwijtschelden. Wij hebben de bellijst in februari ontvangen. 1.300 mensen waarvan de Belastingdienst nu uitzoekt of zij ook werkelijk gedupeerd zijn of niet. De Schoor voert het werk met 4,5 fte extra uit. Zij heeft, begin mei, 300 mensen bereikt en voor 160 van hen een hulpdossier geopend. Als beleidsadviseur maak ik werkafspraken met verschillende partijen. Binnen de gemeente bijvoorbeeld met de afdeling Werk & Inkomen en Burgerzaken, daarbuiten met partners als PLANgroep en de woningcorporaties. Wat echt opvalt, is dat iedereen, ook het college en de gemeenteraad, geweldig hun best doen om de gedupeerden snel en goed te helpen. We voelen de noodzaak allemaal.” Eindelijk kan ik iets doen Koenders heeft al heel wat gedupeerden gesproken. “Wat heel mooi is aan mijn werk, is dat je er eindelijk voor deze mensen kunt zijn. Zij zijn jarenlang overal weggestuurd, maar nu kunnen en mogen we de juiste hulp geven. Het zijn complexe zaken, waarbij je veel samenwerkt met partners. Denk aan het Jeugdsportfonds, het Fonds Kinderhulp en Tien jaar lang logeren Tien jaar geleden ontving Anna (niet haar echte naam) een brief van de Belastingdienst. Ze zou gefraudeerd hebben met het aanvragen van kinderopvangtoeslag en moest € 40.000 terugbetalen. Ze was verbluft. Ze was zich van geen kwaad bewust, maar de Belastingdienst was stellig. Haar schuld aflossen móést. Anna raakte alles kwijt. Haar zelfvertrouwen, relatie, verstandelijk huis, baan beperkte en zelfs haar identiteitsbewijs. Haar zoontje van 4 bleef bij zijn vader wonen. Anna kon gelukkig bij vrienden en familie terecht. Inmiddels is Anna’s zoon 13. Haar kofferleven leidt ze nog steeds, maar aan de horizon gloort hoop. Ze is officieel een van de gedupeerden en krijgt hulp van De Schoor. De angst zit er echter diep in. Documenten ondertekenen vindt ze eng en bewijsstukken overleggen kan of wil ze niet – want stel dat haar vrienden dan gekort worden op bijvoorbeeld hun huursubsidie. Ze aanvaart de hulp met horten en stoten. Gelukkig staat ze inmiddels ingeschreven in Almere, heeft ze een postadres bij het Leger des Heils en is een uitkering voor haar aangevraagd.

Korte berichten Midden zijn onlangs buurtkranten voor en door bewoners geïntroduceerd. Meer weten? Neem dan contact op met de opbouwwerkers in het wijkteam. Wijkteammagazine Wethouder Roelie Bosch heeft op 15 april het eenmalige wijkteammagazine ‘Zonder elkaar red je het niet’ in ontvangst genomen. Een prachtig blad met 10 mooie interviews die een inkijkje geven in de dagelijkse praktijk van de wijkteams. Te downloaden via de rubriek Netwerkpartners op www.deschoor.nl. Blijf op de hoogte Begin dit jaar is onze website www.deschoor.nl geheel vernieuwd. Via deze nieuwe website verzenden we nu diverse digitale nieuwsbrieven. Aanmelden kan: • voor senioren (AlmerePlus) • voor netwerkpartners • voor gebruikers van de buurtcentra • voor pedagogisch medewerkers Dynamisch jongerenwerk in the picture Onze jongerenwerkers zijn betekenisvol voor de stad en laten dit graag zien. Op hun nieuwe website www.dynamischjongerenwerk.nl zijn vijf informatieve filmpjes over hen te bekijken. Daarnaast zijn veel van onze jongerenwerkers tegenwoordig ook op Instagram te vinden om nog beter in contact te blijven met de jongeren: volop dynamiek dus! Nieuwe buurtkranten De Stedenwijker is per 1 april online! Neem een kijkje op de website: destedenwijker.nl. Iedere maand boordevol nieuwe artikelen. Gemaakt door bewoners voor bewoners. Meewerken aan deze krant of iets aanleveren? Mail destedenwijker@outlook.com. Ook in Literatuurwijk en in Stad Aandacht voor taalontwikkeling en woordenschat Bij de Dagarrangementen, een fijn en veilige plek waar kinderen na schooltijd terecht kunnen, is veel Ouderen ontmoeten elkaar in de buurt Sociaal beheerder Irma van de Hoeven van buurtcentrum Parkwijk heeft in samenwerking met ouderenwerkers en wijkwerkers ontmoetingen georganiseerd voor eenzame ouderen uit de buurt. Na lange tijd een welkome afleiding in deze lastige periode. Per keer zes ouderen. Zij vonden het fijn elkaar te zien en aan gespreksstof geen gebrek. Nieuwe contacten werden gelegd. Een geslaagde activiteit die hopelijk navolging gaat vinden. Goed voorbeeld doet goed volgen Onze jongerenwerkers fungeren regelmatig als rolmodel voor jongeren. Onlangs gaf een van de deelnemers aan aan de slag te willen in sociaal werk. Jongerenwerkers Krish Oedietram en Karim El Hamdioui hebben samen met de jongere bekeken welke studies en opleidingen het beste bij hem zouden passen. Ook dit is jongerenwerk! het Schoormagazine zomer 2021 17 Toekomstdromen van kinderen Kinderwerker Gwenny werkt nauw samen met het project Als ik later groot ben waarin onderzocht wordt hoe kinderen een stapje dichter bij hun toekomstdroom kunnen komen. Kinderen kunnen hun toekomstdroom kenbaar maken via een brievenbus. Een paard verzorgen, juffrouw zijn, miljonair worden: de grote en kleine wensen doen ons vaak glimlachen. En sommige wensen gaan in vervulling… aandacht voor taalontwikkeling en woordenschat. Hoe meer woorden een kind leert, hoe meer het de taal beheerst en kan communiceren. Samen lezen gaat op verschillende manieren: voorlezen, in tweetallen lezen, praten over plaatjesboeken, verhalen naspelen, knutselen naar aanleiding van een boek. Hoe interactiever, hoe leerzamer! Het wordt extra interessant wanneer verhalen herkenbaar zijn en gesprekjes opleveren. Vaak speels aan de hand van thema’s, zoals emoties, anders zijn, de gezinssituatie en gezondheid. Leestip: Het Kleurenmonster, een mooi boek over omgaan met emoties. Buurtbemiddeling heeft aandacht voor haar drukke vrijwilligers Buurtbemiddeling heeft een bijzonder hectisch jaar achter de rug vanwege de enorme toename aan aanvragen. Gelukkig konden we rekenen op de vrijwilligers die bereid waren de vele meldingen op te pakken, ook door gebruik te maken van andere werkwijzen. De coördinatoren zijn bij alle vrijwilligers langs gegaan om hen te bedanken en te verrassen met een gevulde picknicktas.

Mijn mooiste moment route kon uitlopen vanwege haar paniekaanvallen. Na een uur kwam mevrouw terug met een grote glimlach van oor tot oor; ze had zo ontzettend genoten. De week erop kwam ze weer en vertelde ze dat ze de wandelroute drie keer per week loopt. Dat zijn hele fijne berichten. Janine Krak, kinderopbouwwerker Na wekenlang thuisonderwijs zijn de kinderen op 25 maart eindelijk weer begonnen met zingen. Wat was het mooi om al die emoties van hun gezichten af te lezen toen ze weer naar Kolkzicht kwamen. De kinderen zingen sinds maart op afstand omdat ze toch uit verschillende groepen van verschillende scholen komen. Op 4 mei verzorgden zij een optreden tijdens dodenherdenking voor en door kinderen in het Bos der Onverzettelijken. Dit jaar zonder ouders/verzorgers en broertjes en zusjes. Deze herdenking was wel live te volgen. De kinderen zijn weer een mooie ervaring rijker. Narine, Roxana en Priscilla, vrijwilligers buurtcentrum De Cartoon Vóór corona organiseerden wij elke woensdagmiddag Kids Crea in de buurtkamer van De Cartoon. Altijd een gezellige boel met elke week een andere knutselactiviteit. Tijdens corona hebben we namens de vrijwilligers van de buurtkamer en met een bijdrage van het wijkteam een verrassingstasje gemaakt met daarin wat lekkers, knutselspulletjes en een eigen gemaakte persoonlijke kaart. Deze hebben wij coronaproof bij de kinderen thuis langs gebracht. Het deed ons goed al die blije en verbaasde gezichten van de kinderen te zien. We hopen weer snel met elkaar aan de knutseltafel te zitten. Shamal Hassan, sociaal beheerder Tijdens Burendag (september 2020) hebben we vanuit Kolkzicht kinderfietsen gerepareerd en aandacht besteed aan veilig fietsen. Veel kinderen kwamen langs met hun fiets en deden enthousiast mee. De kinderen werden verwend met versgebakken pannenkoeken en limonade en konden spelletjes doen. Een geslaagde invulling van Burendag! Suzanne Meijer, combinatiefunctionaris In februari zijn we in tweetallen met senioren gaan wandelen in Almere Haven. Een mevrouw had zich aangemeld nadat ze het Facebookbericht had gelezen. Een beetje zenuwachtig kwam ze aan bij Corrosia. Ze gaf meteen aan dat ze al twee jaar thuis zat met een burn-out en het erg spannend vond om buiten te komen. Ze wist dan ook niet of ze de gehele 18 Schoormagazine zomer 2021 Silvia Morren, opbouwwerker We hebben dit jaar online huiskamerconcerten gegeven voor wijkbewoners die een hart onder de riem konden gebruiken (volgens andere buurtbewoners die hen hadden aangemeld). Onder andere bij een oudere nog actieve dame die zich erg inzet voor haar buurtgenoten, ook in coronatijd en die zelf een en ander had te verwerken (verlies van dierbaren). De dame was erg verrast en zij en haar buurtjes hebben genoten van de muzikale verrassing! Ook hebben we dit jaar op een hoogwerker een zorgpianist bij een huiskamerraam van een woonvorm gehesen, zodat de bewoners met dementie binnen konden genieten van het optreden. De meeste bewoners waren toen al maanden niet of nauwelijks buiten geweest.

Mijn mooiste moment Laura van Hemert, opbouwwerker Almere Stad Oost is een buurtbakfiets rijker: een leuke manier om de wijk in te gaan en met bewoners in contact te komen. Hamide en Laura van Wijkteam Danswijk, Parkwijk en Filmwijk zijn al een aantal keer op pad geweest, deelden bloemen uit en brachten wat vrolijkheid in de wijk. Laura: “Bewoners waarderen de acties enorm en vinden het erg leuk dat wij op deze manier met hen in contact komen. Het valt ons op dat zij best open zijn over hoe het met hen gaat en veel met ons delen. Na het gesprek geven wij een folder mee van het wijkteam zodat zij ons op een later moment kunnen benaderen voor hulp en ondersteuning. Fijn om op deze manier zichtbaar en bereikbaar te zijn voor buurtbewoners.” Sebastiaan Kempers, buurtsportcoach Tijdens de tweede lockdown zijn we begonnen met wandelgroepen. Heerlijk in de buitenlucht vertoeven en onderweg een koffie2go! De meeste deelnemers vinden het een verademing dat ze op afstand met andere mensen een praatje kunnen maken. Toch vinden veel mensen het nog spannend en sluiten daarom niet aan, maar bewegen thuis aan de hand van de beweegfilmpjes die we via groepschats sturen of die ze via Youtube kunnen bekijken. Als buurtsportcoach zijn we steeds op zoek naar nieuwe mogelijkheden om bewegen te stimuleren! Ik ben blij dat we dit twee keer in de week kunnen aanbieden voor hen die het nodig hebben. Angelique van Tilburg, combinatiefunctionaris Sport Begin 2021 zijn we voor collega’s de pilot gestart ‘Ik zorg goed voor mezelf! Jij ook?’ Mijn collega Emmy van Maurik en ik hebben een programma uitgewerkt in het teken van leefstijl: voeding, ontspanning, ademhaling en uiteraard beweging. We hebben de pilot geëvalueerd en aangepast na mooie complimenten en zeer nuttige feedback. Super om onze collega’s bewuster te maken van hun leefstijl en zo een steentje te kunnen bijdragen aan een gezondere wereld. Sihame El Bassa, sociaal beheerder Vanuit de buurtkamer in Het Kardoes organiseren we samen met het wijkteam de activiteit Stok achter de deur. We overhandigen op veilige manier met een anderhalvemeterstok een tasje aan buurtbewoners met wat lekkers, wat leuks en flyers van allerlei initiatieven. Zo ontstaan mooie gesprekken. Wat bleek, een van de mensen die we bezochten was mevrouw Groen: een van de eerste bezoekers van buurtcentrum Het Kardoes. Ze vond het heel leuk om weer van Het Kardoes te horen. Schoormagazine zomer 2021 19

Medewerkers, vrijwilligers en stagiairs zijn in de hele stad te vinden! Meer weten? www.deschoor.nl Buurtcentra 1. Amerika Henry Stanleystraat 1 036 – 53 69 248 2. De Bazuin Luitstraat 1 036 – 53 63 386 3. Het Boegbeeld Prozastraat 121 036 – 52 35 501 4. De Cartoon Gerrit Th. Rotmanlaan 28 036 – 52 96 149 5. Cobra Hildo Kropstraat 6-8 036 – 52 31 837 6. Corrosia Markt 39 036 – 53 15 335 7. Draaikolk Lekstraat 2 036 – 53 02 085 8. EveNaarHuis Sumatraweg 352 036 – 52 45 197 13. Het Kardoes J.G. Suurhoffstraat 45 036 – 53 05 209 14. Kolkzicht Klokkeluidertraat 57 036 – 53 35 687 15. Meenten & Grienden Jaagmeent 189 036 – 53 16 120 16. Parkwijk Haagbeukweg 42 036 – 53 75 538 21. Jeugdland Buiten Maurice Garinpad 11 036 – 53 32 190 22. Het Karwij / Multi-Club Lavendelplantsoen 59 036 – 53 44 643 23. Poppodium de Meester Rentmeesterstraat 2 036 – 53 32 780 24. Place 2B Wipmolenweg 54 036 – 52 91 293 9. Filmwijkcentrum Walt Disneyplantsoen 76/78 036 – 53 73 498 10. Het Forum Haasweg 11 036 – 53 70 343 11. De Glasbak, theater en cultureel centrum Lierstraat 21 036 – 54 64 895 12. De Inloop ‘s Hertogenboschplein 8 036 – 53 33 737 17. De Ruimte Nimfenplein 1 036 – 76 71 688 18. De Wieken Wipmolenweg 54a 036 – 53 20 659 Jeugd en jongeren 19. Jeugdland Haven Uithof 51 036 – 30 35 232 20. Jeugdland Stad Weg 1940/1945 nr. 8 036 – 53 41 327 25. De Schatkist Danslaan 74 26. De Schatkist Leeuwardenplein 34 27. Speeltuin De Speelhaven Schoolstraat 259 036 – 54 70 088 28. Stedenpunt Kampenweg 3 036 – 53 30 195 29. Trapnotov Kerkstraat 52 036 – 53 15 705 De Schoor, bestuursbureau Haagbeukweg 153 1318 MA Almere 036 527 8500 info@deschoor.nl www.deschoor.nl #deschoor #deschooralmere #deschoorwelzijninalmere #deschooralmere

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
Home


You need flash player to view this online publication