5

Van de redactie Door Elisabeth Het is alweer eind oktober; de herfst is om ons heen zichtbaar, de dagen worden korter qua daglicht en de gordijnen gaan ’s avonds weer dicht. Zelf moet ik altijd weer even wennen aan deze tijd, zeker na de fijne nazomer, die we nog kregen, wat een kadootje! Begin september kon er nog volop gekaatst worden bij de Fopma partij, welke jaarlijks wordt afgesloten met een heerlijk buffet. Niks zo lekker als ‘bûten ite’ en met elkaar het seizoen afsluiten. Verder zijn de afgelopen tijd de verschillende clubs en verenigingen weer begonnen; onder andere het kaarten, darten, biljarten, toneel, FDD en de filmclub. De agenda van deze dorpskrant was dan ook goed gevuld in september en oktober. De agenda van de komende 2 maanden is niet minder gevuld. Er is weer klaverjassen, de beroemde FDD Kwisjûn staat gepland, er is een filmvond, de Itenser Rûnte, het Iepen kafee (kerstdiner) en ook de mannen van het muzykkafee hebben weer een rock-avond in het dorpshuis gepland. Dus kom van de bank, kijk in de agenda en meld je aan (indien nodig) voor een leuke activiteit bij één van onze clubs in onze dorpen. Ontmoet dorpsgenoten en voel dat de Mienskip in onze dorpen leeft. In deze dorpskrant staat weer heel wat diversiteit aan leesvoer. Er zijn verschillende clubs, die jullie ‘bijpraten’ qua activiteiten; de feestcommissie is weer bij elkaar geweest, Watse ging een avondje biljarten bij de Kromme keu en de toneelvereniging laat van zich horen. Basisschool de Romte en de kidsredactie van dit jaar schrijven over het wel en wee op school en we leren Peter Plantinga en Therese Takes uit Lytsewierrum beter kennen. Geschreven over deze Diggeloer ... ondertussen hebben wij onlangs tijdens een gezellig etentje met de redactie geconcludeerd dat wij alweer een klein lustrum bereikt hebben. In deze setting maken wij alweer 5 jaar met veel plezier de Diggeloer! We gaan er vanuit dat wij nog wel even doorgaan, maar weet ook dat wij openstaan voor ideeën, tips, eigen inbreng etc. Zo wordt de dorpskrant nog meer van ons allemaal. Namens de redactie Hans, Esther, Watse en Elisabeth: Wensen wij een ieder alvast hele fijne feestdagen toe en de beste wensen voor 2024 ! Wietske Dijkstra wie it famke fan Hinnaard, dy 't yn it foarige nûmer fan Diggelfjoer stie! Dit kear wer in famke, sy wennet hjoed-de-dei yn Itens. Wa is dit? 5

6 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication