11

III. Bezoeken woonvoorzieningen HVO/Querido en PerMens Vrouwenavond Eens in de veertien dagen komt een groep van ongeveer vijfentwintig, kwetsbare vrouwen bijeen op de Wallen. Zij vormen een vaste groep en komen al jaren bij elkaar. Samen met het Straatpastoraat en het Leger des Heils organiseerden wij een gezellige avond voor deze mensen. Beurtelings waren wij verantwoordelijk voor de warme maaltijd, het inhoudelijke deel en activiteit of wij verrichtten ondersteunende werkzaamheden. Na enkele evaluatiegesprekken besloten wij om per 1 december 2022 de samenwerking niet langer voort te zetten. Het faciliteren en organiseren van deze avonden sloot niet meer aan bij de aard van onze werkzaamheden als geestelijk verzorger. Wij hebben een nieuwe samenwerking met Amsterdam Verbindt tot stand gebracht. Om de vier weken wordt door een groep vrouwelijke vrijwilligers gekookt voor de vrouwen zodat onze afwezigheid op dit gebied wordt opgevangen. De kosten voor deze maaltijden zijn voor rekening van de vrijwilligers van Amsterdam Verbindt. De organisatie hiervan loopt soepel en konden wij met een gerust hart overdragen aan de collega’s van het Straatpastoraat. De reden dat wij ons hebben teruggetrokken is dat de vrouwen zich thuis voelen bij het leger des Heils en daar ook pastorale zorg van krijgen. Ondanks onze verwoede pogingen om andere vrouwen enthousiast te maken voor de vrouwenavond lukte het niet om de vrouwen bij deze bestaande groep te betrekken. Door de hechte groep die jaren geleden is gevormd is het ook lastig voor nieuwe bezoekers aansluiting te krijgen. Wij zien wel een nieuwe groep vrouwen onze vieringen in de Crypte bezoeken. Oekraïners Ook werkten wij mee aan de opvang van gevluchte Oekraïners opde Berlinniboot. Een van hen bleek ernstig verslaafd maar kon ook heel leuk schilderen. 11

12 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication