8

II. Bezoeken aan inloophuizen 1. Spreekbuis Op maandagochtend bezocht een pastor het inloophuis ‘De Spreekbuis’. Met de bezoekers ontstond een goed contact als zij met hen een kaarsje brandde. De bezoekers kenden haar en zij kende de bezoekers. Elke week waren er andere mensen die deelnamen. De vrijwilligers reageerden enthousiast op haar bezoeken en boden haar voldoende ruimte. 2. Blaka Watra de pastor werd de pastor een bekend gezicht voor alle bezoekers. Daarnaast werden de bezoekers bekenden van de pastor. Een fijn contact is ook ontstaan met de leiding en vrijwilligers van het inloophuis. Door het bekende gezicht van de pastor werd het steeds makkelijker om contact te leggen en daarnaast wisten de bezoekers de pastor ook te vinden als ze hun hart wilden luchten. Op geestelijk, maar ook op praktisch vlak werd ondersteuning geboden. 5. De Princehof Regelmatig bezocht onze vrijwilligster het inloophuis en nam dan betekenisvolle cadeautjes mee. Dit kon ook ondergoed zijn of sokken. Haar aanwezigheid werd op prijs gesteld en gewaardeerd door de bezoekers van het inloophuis. Jarenlang is zij een trouwe verschijning waarbij mensen hun verhaal bij kwijt kunnen en begrip vinden. 6. Noorderkerk Regelmatig werd het inloophuis bezocht en sloten wij aan bij het kunstproject van de Regenboog. Wij spraken verschillende mensen. Ondanks het feit dat dit korte ontmoetingen zijn, wordt onze aanwezigheid op prijs gesteld. Met enige mensen bouwden wij een goede band op, omdat zij altijd in het inloophuis aanwezig zijn. Met anderen was het een eenmalige ontmoeting. 3. Makom Met enige regelmaat werd inloophuis Makom, aan de Van Ostadestraat, bezocht door een van de pastores. Door middel van individuele gesprekken was er contact met de bezoekers en kon ondersteuning geboden worden waar nodig. In de zomermaanden was het hier aanmerkelijk rustiger, aangezien veel van de bezoekers zich dan in het park ophouden vanwege het lekkere weer. Bij kouder weer waren er genoeg bezoekers om mee in gesprek te gaan. 4. De Schakel Elke vrijdagmorgen werd inloophuis De Schakel aan de Wittenkade, bezocht. De Schakel is alleen in de morgen geopend en richt zich voornamelijk op het verstrekken van een ontbijt voor de mensen, die in het park overnacht hebben. Daarnaast komen een heel aantal buurtbewoners langs om een kopje koffie te doen. Door het consequente bezoek van Vanuit Het Koffiehuis aan de Haarlemmerstraat, gaat er elke dag een veegploeg door het centrum van Amsterdam, om de binnenstad iets schoner te maken. Deze veegploeg bestaat uit dak- en thuislozen en ongedocumenteerden die op die manier dagbesteding doen en een zakcentje verdienen. Elke dinsdag en vrijdag bezoekt de veegploeg de Jordaan en rond 10:30 wordt dan de kapel van de Noorderkerk aangedaan om daar een kopje koffie te drinken. Elke dinsdag en vrijdag was hier naast de dominee of een vrijwilliger van de Noorderkerk ook een pastor van het Drugspastoraat bij aanwezig. Op zo’n koffiemoment werden de zaken besproken waar de leden van de veegploeg mee zaten. Waar mogelijk werd ook praktische hulp geboden. Halverwege het jaar werd een gezellig barbecue georganiseerd voor alle leden van de veegploeg. Dit werd zeer gewaardeerd. 8

9 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication