10

Goedkeuring Besluiten: Goedkeuren jaarrekening 2016 Goedkeuren begroting 2018 Goedkeuren meerjarenbegroting 2017-2021 Vaststellen treasury statuut De RvT heeft vastgesteld dat het CvB de wettelijk voorschriften zo goed als mogelijk naleeft en geen afwijkingen geconstateerd. De verkrijging en besteding van middelen geschiedt rechtmatig en de bedrijfsvoering m.n. op het gebied van personeel is zeer sterk in control. De eerste uitwerkingen van meer investeren in ontwikkeling worden zichtbaar. Bezoek scholen: Leden van de RvT zijn een dagdeel bij deze scholen geweest: De Franciscus, Het Kompas en De Klipper. Ook hebben zij het bestuurskantoor bezocht. Benoemen A.L.C Trouw als voorzitter CvB Jaarverslag | 2017 | 11

11 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication