11

GMR 2018 Sjoerd Hak Daniëlle Böhm 2019 Lida Hagedooren 2020 Mirella Liefting Monique van Keeken René Schotvanger Jeroen de Mik Sieto Verver Esther Verschuren Antoinette de Mik 2021 Marjolein Blom Marleen Oerlemans-Dokman Thea Aloryo Karin ter Horst Anja van der Heiden Leerkracht Beekvliet Ouder Zefier Leerkracht Zefier Leerkracht Origon Leerkracht Franciscus De vergaderingen waren in principe samen met de voorzitter CvB (tussentijds waargenomen door de coördinatoren) van stichting Atlant en indien wenselijk met externen. Tijdens de vergaderingen was de voorzitter CvB aanwezig voor informatie, toelichting, vragen en opmerkingen. Onderwerpen die standaard op de agenda stonden waren mededelingen van het CvB, vooraf aangegeven in de GMR wijzer(betreffende huisvesting, personeel, financiën etc.). De GMR werkt met 4 vaste commissies waarin enkele leden zitting hebben. Het gaat hier om de agendacommissie, commissie personeel, commissie onderwijs en kwaliteit en de commissie bedrijfsvoering. De Raad van Toezicht en de GMR hebben in 2017 eenmalig gezamenlijk vergaderd. Ook hebben de voorzitter GMR (Marjolein Blom) of de secretaris (Irene Veltkamp) regelmatig contact gehad met de RVT. Leerkracht Parnassia Ouder Parnassia Ouder Franciscus Ouder Kompas Ouder De Beekvliet Ouder Klipper Ouder Toermalijn Leerkracht Rozenbeek Ouder Rozenbeek Leerkracht Toermalijn 12 | Atlant Basisonderwijs

12 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication